Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Įdarbinimas su pagalba – 6 Lietuvos regionuose

Nuo 2020 m. vasaros projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra” finansavimas skiriamas ir įdarbinimo su pagalba paslaugai, kuri teikiama Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Telšių, Marijampolės ir Tauragės regionuose.

Ši paslauga skirta suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su proto ir (ar) psichosocialine negalia, kuriems reikalinga pagalba įsidarbinant ir išlaikant darbo vietą.

Įdarbinimas su pagalba – tai individualios, asmens poreikius atitinkančios įdarbinimo su pagalba paslaugos, siekiant padėti asmeniui susirasti jo gebėjimus bei kompetenciją atitinkantį darbą, įsitvirtinti darbo rinkoje ir sėkmingai dirbti, padėti išlaikyti turimą darbo vietą, tapti savarankiškesniu.

Įdarbinimas su pagalba apima šias paslaugas:

  • Pagalba ieškant darbo:

– darbinių įgūdžių vertinimas, ugdymas ir palaikymas;

– socialinių įgūdžių vertinimas, ugdymas ir palaikymas;

– teikiamos konsultacijos, kurių metu padedama asmeniui apsispręsti, kokio darbo jis nori;

– asmuo mokomas įvairiais būdais ieškoti norimo darbo;

– asmeniui pasiūloma jo kompetenciją ir gebėjimus atitinkančios darbo vieta ar savanoriška praktika realiose darbo vietose.

  • Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras – asmeniui teikiama pagalba susitvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbo vietos vidaus tvarkos taisykles ir kitus svarbius dokumentus; pagalba gauti kitus svarbius įsidarbinimui reikalingus mokymus, pvz., užtikrinimas, kad asmuo išklausys privalomus pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių kursus ir gaus reikiamą sveikatos pažymą; asmuo apmokomas darbo vietoje (pagal poreikį, nekvalifikuotų darbų).
  • Lydimoji pagalba įsidarbinus asmeniui, kai įsidarbinęs susiduria su sunkumais išlaikant darbą, asmeniui teikiamos konsultacijos, kuriose aptariami sunkumai, su kuriais asmuo susiduria stengdamasis išlaikyti darbo vietą.
  • Darbo asistento paslauga – konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas tarp asmens, darbdavio ir bendradarbių, suinteresuotų asmenų (pvz., Užimtumo tarnybos tarpininko, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos atstovo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo ir kt. pagal poreikį, tarp asmens ir jo šeimos narių).
  • Kitos paslaugos reikalingos asmeniui rasti darbą, įsidarbinti bei išlaikyti darbo vietą.