Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nebeužtenka tik didinti neįgaliųjų priežiūros paslaugas

Pal. J. Matulaičio socialinio centro žmonių su negalia padalinys, įgyvendindamas ESF finansuojamą projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, teikia socialinių dirbtuvių paslaugas proto negalią turintiems darbingo amžiaus žmonėms.

Šis projektas pradėjo Institucinės globos pertvarkos antrąjį etapą – bendruomeninių paslaugų plėtrą. Bendruomeninės paslaugos – alternatyvios institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius bei skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį.

Pal. J. Matulaičio socialiniame centre žmonėms, turintiems proto negalią, socialinės paslaugos teikiamos jau 20 metų.

„Manome, kad nebeužtenka tik didinti neįgaliųjų priežiūros paslaugas, nes tokiu būdu patenkinami tik baziniai žmonių su negalia poreikiai ir neišnaudojamos žmonių su negalia galimybės prisidėti prie visuomenės vystymosi. Patirtis rodo, kad žmonės, turintys proto negalią, siekia galimybių dirbti, rinktis iš įvairesnių siūlomų veiklos sričių, ne tik iš ugdomųjų ar laisvalaikio užsiėmimų. Socialinių dirbtuvių projektas suteikia galimybes žmonėms su proto negalia kartu su socialinių darbuotojų ir asistentų pagalba gaminti įvairesnius, kokybiškesnius produktus. Šių produktų realizavimas sudaro galimybę žmonėms, turintiems proto negalią, savarankiškai užsidirbti ir prisidėti prie savo šeimos biudžeto. Taip pat tai ugdo žmonių savarankiškumą, didina savivertę”, – sako centro atstovai.

Socialinėse dirbtuvėse laikomasi pozicijos, kad kitoks žmogus suvokiamas kaip dovana šalia esantiems. Taip pat tikime, kad efektyvus darbas skatina žmogų augti, mokytis ir tobulėti, padeda įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą.

Socialinėse dirbtuvėse organizuojama:

  • atvirukų gamyba;
  • ikonų gamyba;
  • žvakių liejimas;
  • keramikos dirbiniai;
  • apmokymas teikti įvairias paslaugas bendruomenėje.

„Tikimės, kad socialinių dirbtuvių projektas prisidės ne tik prie projekto dalyvių darbinių įgūdžių stiprinimo bei integracijos į darbo rinką didinimo, tačiau ir visuomenės požiūrio keitimo apie žmones su proto negalia. Norime skleisti žinią, kad proto negalią turintys asmenys turi gebėjimų sukurti kokybišką, originalų produktą ir taip prisidėti prie bendruomenės vystymosi”, – sako centro atstovai.

Pal. J.Matulaičio socialinio centro inf.