Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prieniškiai socialines dirbtuves paskelbė 2020 metų projektu

Dauguma skaitytojų savo balsus atidavė ir 2020 Metų projektu išrinko Auksės Griškonienės ir Sauliaus Jasevičiaus išvystytą socialinės atsakomybės projektą, kurio metu pernai Prienuose, Basanavičiaus g. 16, buvo sukurta viešoji įstaiga „GALIMYBIŲ DIRBTUVĖS“, skirta suaugusių žmonių su intelekto negalia integracijai į visuomenę ir darbo rinką.

Socialinės dirbtuvės veiklą pradėjo pagal partnerystės su Lietuvos neįgaliųjų departamentu projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, gavus Europos socialinio fondo agentūros bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą.

Pradžioje dirbtuvėse buvo įdarbinta dvylika mūsų rajono neįgaliųjų, tačiau įstaiga turi ketinimų plėstis.
Apie nueitą kelią bei ateities planus „Gyvenimas“ kalbėjosi su socialinių dirbtuvių įkūrėjais Aukse ir Sauliumi.

– Daugelis, vertindami praėjusius Žiurkės metus, pasakytų, kad jie buvo sudėtingi, įtempti, pilni įvairių apribojimų, praradimų, tačiau to juk negalima pasakyti apie Jus?
Auksė ir Saulius: „2020 metai mūsų šeimos gyvenime buvo daugiau nei svajonių realizavimo, pateisintų galimybių metai, pavadintume juos tikro proveržio metais. Tai savęs realizavimo, idėjų generavimo, planų kūrimo ir įgyvendinimo metai.
Dukra Rugilė pagal Kinų kalendorių gimusi Žiurkės metais, todėl tai buvo ir jos atsineštos misijos metai, kurie, beje, buvo ir labai bendruomeniški. Ta bendruomenė, kurią subūrėme, suteikė daug džiaugsmo: į darbą ėjome su šypsenomis veiduose, „Galimybių dirbtuvių“ dalyviai taip pat mus pasitikdavo džiugiai nusiteikę. Peržengus įstaigos slenkstį, visos neigiamos emocijos bemat išsisklaidydavo, nes visi – ir dirbtuvių lankytojai, ir darbuotojai stengėsi išlikti pozityvūs. Todėl praėjusieji metai mums buvo labai šviesūs.“

– Ar įkurti socialines dirbtuves buvo Jūsų svajonė?
Auksė: „Galima sakyti ir taip. Asmeniškai man, kaip moteriai, trijų vaikučių mamai, buvo svarbu pagaliau realizuoti manyje slypintį potencialą. Iki tol visą rūpestį, meilę ir dėmesį skyriau šeimai ir vaikams, o šiems paaugus, galiu atsidėti savirealizacijai, matau neribotas galimybes. Man ši pasirinkta sritis yra hobis, malonumas, todėl tikrai, ko gero, įgyvendinu savo svajonę. Akivaizdu, kad socialinėse dirbtuvėse atrado savo vietą ir mano vyras.“

– Tai, ko ėmėtės, yra savotiška savanorystė. Panašu, kad socialinis darbas ir yra Jūsų pašaukimas?
Auksė ir Saulius: „Panašu, kad taip. Į neįgaliųjų integracijos sritį pasukome dėl dukros Rugilės, kuri turi autizmo spektro sutrikimų, ir jai reikia socializuotis, išmokti gyventi su negalia, įsitvirtinti ten, kur jaustųsi gerai. Ją augindami patys esame susidūrę su tam tikromis problemomis, kurių pažinimas, noras spręsti mus skatina atskleisti neįgaliųjų integracijos srityje slypintį didelį veiklos potencialą. Turime su tuo susijusių idėjų, ir jas sekasi įgyvendinti.“

– Tas faktas, kad vos susikūrusios Prienuose socialinės dirbtuvės buvo pastebėtos ir aukštai įvertintos, tik patvirtina, kokios reikalingos yra vietos bendruomenėje paslaugos, didinančios žmonių su negalia savarankiškumą, įsidarbinimo, dalyvavimo visuomenėje galimybes…
Auksė ir Saulius: „Tai, kad tokių paslaugų Prienuose lig šiol nebuvo, nereiškia, kad ši sritis buvo užmiršta, ko gero, nebuvo tam tinkamų žmogiškųjų išteklių. Kurdami verslus, žmonės paprastai pasirenka tą sritį, kurią išmano geriausiai. Mūsų atveju, mes turime neįgalią dukrą ir žinome, kaip spręsti su tuo susijusias problemas. Kalbant apie neįgaliųjų situaciją Prienų rajone, ji yra pakankamai gera, radome palankią terpę savo veiklai. Turbūt kaip kiekviena gėlė pražysta savo laiku, taip ir čia turėjo ateiti tinkamas laikas, kai bus pradėtos spręsti žmonių su intelekto negalia problemos – su mūsų ar kitų žmonių pagalba.“

– Ar naujųjų metų sausio 1-oji Jums tapo nauju atskaitos tašku, starto linija, nuo kurios atsispyrę imsitės naujų įsipareigojimų, naujų planų?
Auksė ir Saulius: „Mes jau stojom prie starto linijos. Šiemet pabandysime dviem ar trims „Galimybių dirbtuvių“ dalyviams sukurti nuolatines darbo vietas mūsų ar kitose socialiai atsakingose įmonėse. Turime omenyje tikrus darbus su nuolatiniu atlyginimu ir mokestinėmis prievolėmis, kurie neįgaliems žmonėms padės išlaikyti save. Jie taps socialiai atsakingi – iš pašalpų gavėjų taps mokesčių mokėtojais, savo darbu prisidės prie visuomenės kuriamos pridėtinės vertės.“
Taip pat akredituojame įstaigą, kad oficialiai galėtume priimti savanorius praktikai – šiandien jaunimas tampa vis labiau suinteresuotas socialinių problemų sprendimu, ir mes esame atviri su jais bendradarbiauti.

– Ar Prienų rajone yra socialiai atsakingų įmonių, kurios ryžtųsi pasiūlyti nuolatinį darbą žmonėms su psichine negalia?
Auksė ir Saulius: „Mūsų rajone apie tokias įmones kol kas negirdėjome, esame kalbėję apie tai su Kauno rajone ir Birštone veikiančiomis įmonėmis. Sukūrusios darbo vietas tokios įmonės prisiimtų įsipareigojimus, susijusius su darbuotojų pavėžėjimu į darbą, maitinimu. Jos suinteresuotos bendruomeniškumu, todėl neįgaliesiems būtų sudaromos itin geros darbo sąlygos.“

– Akivaizdu, kad bendruomeniškumas užkrečiamas gerąja to žodžio prasme…
Auksė ir Saulius: „Šie gerumo žiburėliai – tarsi žvaigždės danguje… Tačiau jos spindi pavieniui. Mūsų tikslas – į vieną tinklą sujungti verslą su socialine sfera, kad abiejų sričių atstovai bendradarbiautų tarpusavyje. Įmonėms yra paprasčiau įdarbinti žmones iš patikimų organizacijų. Mes pažįstame žmones, galime juos rekomenduoti darbdaviams, garantuoti už jų gebėjimus. Tokia sinergija pasiteisina, ji naudinga ir patiems žmonėms: jie tampa darbingi, išsiugdo atsakomybes. Kai neįgalūs žmonės yra savarankiški, pasikeičia netgi jų laikysena, veiduose atsispindi pasitikėjimas savimi, savo galiomis.
Džiugu, kad esame ne vieninteliai, yra ir daugiau tokių organizacijų, kurios siekia panašių tikslų.“

– Kokius šių metų planus siejate su „Galimybių dirbtuvėmis“?
Auksė ir Saulius: „Numatome ne tik teikti paslaugas kitoms verslo įmonėms, atlikti tam tikrus pakavimo, siuvimo ir kitus darbus pagal pateiktus užsakymus, bet ir pradėti gamybą, tiesa, kol kas dar neapsisprendėme, kokie produktai/prekės būtų paklausiausi rinkoje. Taip pat didinsime dirbtuvių lankytojų skaičių, priimsime savanorius.“

– Metų sandūroje įprasta apmąstyti tai, kas jau nuveikta, atsidėkoti visiems, su kuriais bendrauta, iš kurių sulaukta pagalbos. Ar daug Jūsų kelyje buvo gera linkinčių, tam tikrose situacijose padėjusių žmonių, įmonių?
Auksė ir Saulius: „Mūsų rėmėjų, pagalbininkų, bendraminčių, bičiulių, kuriems padedant įsikūrėme Prienuose, sąrašas tikrai ilgas, norime visiems jiems nuoširdžiai padėkoti už moralinę, finansinę ir kitokią paramą.
Esam dėkingi ir pavieniams žmonėms, ir valstybinėms institucijoms, ir privataus verslo atstovams. Visų pirma – Prienų rajono savivaldybei, kurioje mūsų socialinių dirbtuvių įkūrimo idėja buvo sutikta geranoriškai, realiai suvokiant tokių paslaugų poreikį. Kur tik lankydavomės – pas merą, Administracijos direktorę, Statybos ar Socialinės paramos ir sveikatos skyriuose, – visur pasijusdavome laukiami, mums būdavo pasiūloma pagalba. Vis dėlto, nenorime piktnaudžiauti gerumu, todėl stengiamės savarankiškai ieškoti finansavimo šaltinių. Štai prieš Kalėdas su socialinių dirbtuvių dalyviais parengėme dovanėles, kurias įsigijusios įmonės bei asmenys parėmė mūsų veiklą.
Mums sekasi, kad savo kelyje sutikome daug puikių žmonių, kurie padėjo mums įsikurti, neatlygintinai atliko kai kuriuos darbus, suteikė finansinę paramą, davė darbo, pagelbėjo įvairiose situacijose.
Esame labai dėkingi UAB „Subtilija“ (pateikė daugiausia darbų užsakymų ir suteikė materialinę paramą), UAB „DVA Baltic“ (elektros montavimo darbai), UAB „Wilara“, vadovui Gediminui Olsevičiui (įmonės lėšomis įrengti sanitariniai mazgai ir higienos kambarys), UAB „Baltijos polistirenas“, gen. direktoriui Mindaugui Veličkai (finansinė parama); „General financing“ bankui (dovanoti biuro baldai), Jūratei Maciulevičienei (dovanoti darbų saugos darbai), padėką skiriame UAB „Saulės langai“, vadovui Kęstučiui Ulinskui, UAB „Kūrybinis partneris“, UAB „Strielčių lentpjūvė“, viešinimo partneriams ir draugams, kurie padėjo skleisti žinią apie projektą, taipogi krašto ūkininkams, labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“ ir daugeliui kitų.
Esame dėkingi „Galimybių dirbtuvių“ darbuotojoms: socialinei darbuotojai Gretai Mikalauskaitei ir jos padėjėjai Alvyrai Liorentienei, projekto apskaitą administruojančiai Birutei Kaladienei už tai, kad mūsų požiūriai ir vertybės sutampa – tai padeda mums augti“.

– Jūs esate partneriai ir gyvenime, ir darbe. Ar būdami šalia vienas kito jaučiatės stipresni?
Abu: „Vienareikšmiai, taip“.
Auksė: „Vienas kitą mes papildome ir motyvuojame. Tai Saulius mane paskatino imtis tokios veiklos, kurioje galėčiau pagelbėti ir savo dukrai, palaikė socialinių dirbtuvių idėją. Saulius yra gamybos vadovas, tiesiogiai dirba su žmonėmis, turinčiais negalią. Nors jis įgijęs verslo vadybos diplomą, šiame darbe atsiskleidė kaip puikus socialinis darbuotojas, gebantis susitarti su dirbtuvių dalyviais, turintis autoritetą. Jis yra tarpininkas, sprendžiant įvairias situacijas, kylančias tarp globotinių ir jų artimųjų, gebantis tinkamai reaguoti.“
Saulius. „Ieškojome srities, kuri labiausiai atitiktų mūsų poreikius ir galimybes. Auksė išvystė šį projektą. Jei ne Rugilė, kažin, ar būtume pradėję tokią veiklą. Taigi viskas sutapo ir stojo į savo vėžes…“

– Dėkoju už pokalbį. Linkiu gerų, šviesių, darbingų metų ir tarpusavio supratimo bei santarvės.

„Gyvenimo” inf.