Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Visa informacija apie viešuosius pirkimus – visiems prieinama ir skelbiama viešai

laumzirgisKaip žinia, šiuo metu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Jis yra viena iš institucinės globos pertvarkos, pradėtos šalyje 2014 m., pirmojo etapo priemonių.

Patikslintina, kad apskritai paslaugų teikimo metodikoms numatyta beveik penki procentai (ne milijonai eurų, kaip neretai viešai teigiama) visų projekto, finansuojamo Europos Sąjungos, lėšų. O didžioji dalis jų skiriama naujų formų ir kitoms paslaugoms, taip pat specialistų mokymams. Metodikų rengimo paslauga (kaip ir visi kiti pirkimai) pirkta laikantis atitinkamų teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų būdu, vertinant paslaugų teikėjų pasiūlymus pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Paslaugos teikėjas (ne projekto vykdytojas) šiuo atveju – viešuosius pirkimus laimėjusi UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (sutarties suma – 34.500,00 Eur) – samdė metodikų ekspertus-rengėjus. Projekto vykdytojas su teikėju atsiskaitė pagal suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir sąskaitą faktūrą. O už teikėjo atsiskaitymą su jo pasirinktais, samdomais specialistais, sutartą atlygį ir pan. projekto vykdytojas neatsako.

Taigi VVTAĮT nėra atsakinga už paslaugų teikėjo ir jo subteikėjo sutartinius santykius dėl įsipareigojimų bei apmokėjimo. Visa informacija, susijusi su pirkimu, pasiūlyme esanti ne konfidenciali informacija ir pati sutartis yra viešai prieinama informacija ir yra paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, taip pat interneto svetainėje www. pertvarka.lt