Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Luokės seniūnijoje aptartos socialinių globėjų veiklos galimybės

luoke-1Telšių rajono Luokės bendruomenėje vyko susitikimas, kuriame aptartos socialinių globėjų veiklos galimybės Luokės seniūnijoje.

Susitikime dalyvavę GIMK specialistai pristatė filmą ,,Kelias į šeimą“,  supažindino su globos formomis ir svarbia informacija asmenims, svarstantiems apie globą bei įvaikinimą. Luokės seniūnas ir specialistai domėjosi, kaip jie galėtų prisidėti prie šeimų,  esančių rizikos sąrašuose, gyvenimo kokybės gerinimo. Susitikimo metu taip pat aptartos galimybės miestelio bendruomenėje ieškoti asmenų, kurie galėtų globoti, rūpintis ar įvaikinti likusius be tėvų globos ar socialinės rizikos šeimose augančius vaikus.

Diskusijos metu ypač daug dėmesio skirta laikinosios globos procesui aptarti. Seniūnijos atstovai pabrėžė, kad šiuo metu Luokėje yra 5 rizikos šeimos, kuriose auga 18 vaikų. Pokalbio dalyviai išsakė nuogąstavimus dėl galimo poreikio paimti vaikus globai. Todėl diskutuojant didelis dėmesys buvo skiriamas paslaugų kūrimui pačioje bendruomenėje – tokios paslaugos padėtų apsaugoti šeimą krizinėse situacijose.

Susitikime nutarta inicijuoti pokalbius su gyventojais, kurių metu būtų  aktyviai aiškinamas socialinių globėjų statusas, teikiama informacija apie socialinių globėjų darbo ypatumus.

Susitikime dalyvavo Luokės seniūnijos atstovai,  VšĮ ,,Soneima” GIMK specialistai,  Telšių regiono pertvarkos proceso ekspertė Laima Jurytė-Zakarauskienė.