Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Institucinės globos pertvarkos I etapo vertinimo ataskaita

tyrimo paveikslelisNuo 2019 m. rugsėjo 5 d. iki dabar tyrėjai UAB „BGI Consulting” ir UAB „Contextus” vertino Institucinės globos Pertvarkos I – ojo etapą, apimant laikotarpį nuo 2014 m. vasario 14 d. iki sutarties su Paslaugų tiekėju pasirašymo dienos.  Vertinimo ataskaitą planuojame baigti rengti iki 2020 m. balandžio 4 d.

Tyrimas susideda iš 5 dalių. Jo metu buvo atlikta:

  1. Bendruomenines paslaugas gaunančių likusių be tėvų globos vaikų (įskaitant kūdikius) socialinių įgūdžių ir gyvenimo kokybės pokyčio vertinimas (vertinta daugiau nei pusė metų veikiančių šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos kokybė);
  2. Bendruomenines paslaugas gaunančių asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią socialinių įgūdžių ir gyvenimo kokybės pokyčio vertinimas (vertinta daugiau nei pusė metų veikiančių grupinio gyvenimo namų ir apsaugoto būsto paslaugos kokybė);
  3. Bendruomenines paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos vertinimas (vertinta darbuotojų perėjusių dirbti iš institucinės globos į alternatyvias bendruomenines paslaugas: bendruomeniniai vaikų globos namai, grupiniai gyvenimo namai, apsaugotas būstas kompetencija ir motyvacija);
  4. Veikiančių grupinių gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, teikiamų paslaugų efektyvumo vertinimas (vertintas teikiamų paslaugų efektyvumas sąnaudų ir kokybės kriterijais, pateikti siūlymai dėl šio tipo paslaugų steigimo, organizavimo bei teikimo);
  5. Įvertinta kaip įgyvendinamas 2014 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-83 patvirtinto „Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano“ strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

Su vertinimo ataskaitos santrauka kviečiame susipažinti čia.

Galutinė vertinimo ataskaita bus pateikta po 2020 m. balandžio 2 d. vyksiančio vertinimo ataskaitos aptarimo – diskusijos.