Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Institucinės globos pertvarkos Tauragės regione ekspertė: prieš trejus metus kalbėta, kad neatsiras norinčių globoti šeimų

family1234Nuo skepticizmo iki lyderystės – taip Tauragės regiono kelią institucinės globos pertvarkoje apibūdina pertvarkos procesų Tauragės regione ekspertė Marijona Janavičienė. Pokalbis su ja apie tai, kaip Tauragės regiono savivaldybėms sekasi įgyvendinant šalyje vykstančią pertvarką, kuria keliaujama nuo globos institucijoje prie gyvenimo šeimoje tėvų globos netekusiems vaikams ir paslaugų bendruomenėje žmonėms su proto ar psichikos negalia.

Kaip palygintumėte situaciją Tauragės regione dabar ir prieš keletą metų?

Pertvarkos procesų įgyvendinimą regionuose mes, regioniniai ekspertai, pradėjome koordinuoti prieš trejus metus. Savo darbą pradėjau nuo susitikimų su savivaldybių vadovais. Kaip ir daugeliui mano kolegų, pradžia nebuvo lengva, nes tiek savivaldybių vadovai, įstaigų atstovai, tiek ir visuomenė skeptiškai vertino prasidėjusią pertvarką.

Pamenu, viename iš Tauragės regiono pertvarkos klasterio dalyvių susitikimų buvo kalbama, jog tokiuose kaimiškuose regionuose kaip Tauragės vargu ar atsiras šeimų, norinčių globoti vaikus. Taip kalbėta ir apie budinčių globotojų paslaugą.

Tačiau šiuo metu faktai liudija ką kita. Visos regiono savivaldybės šiuo metu turi budinčius globotojus, besidominčiųjų priimti vaikus į šeimas taip pat daugėja. Tauragės regione įgyvendinama daugelis bandomųjų, naujų formų bendruomeninių paslaugų. Svarbu paminėti ir tai, kad Tauragės regionas yra pirmasis ir kol kas dar vienintelis, perimant vaikų globos namų steigėjų teises iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – nuo sausio 1 dienos Skalvijos namai tapo Jurbarko rajono savivaldybės įstaiga.

Šiuo metu visi Skalvijos vaikų globos namuose augę vaikai gyvena šeimos modelio bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Netrukus dar vienų bendruomeninių vaikų globos namų atidarymui rengiasi Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“. Naujai be tėvų globos likę Jurbarko rajono vaikai apgyvendinami budinčių globotojų šeimose. Taigi, galima teigti, kad Jurbarko rajono savivaldybė vaikų globos namų pertvarką iš dalies jau yra įgyvendinus, lieka tik užtikrinti prevencinį darbą, t.y. laiku suteikti kompleksinę pagalba šeimoms.

Vaikų globos namų pertvarkos priemonių planus yra pasirengusios visos Tauragės regiono savivaldybės. Artimiausiu metu planuojama, kad bendruomeniniai vaikų globos namai atsiras ir kitose regiono savivaldybėse.

Dažnai sakoma, kad savivalda yra arčiausiai žmonių ir geriausiai žino, ko reikia to krašto žmonėms. Kiek savivaldos vaidmuo svarbus institucinės globos pertvarkos procese?

Mane pačią būtent labiausiai džiugina turbūt tai, kad pavyko sutelkti viso regiono savivaldybes, įstaigas bendram darbui. Vyksta reguliarūs pertvarkos procesų aptarimai, kurių metu ne tik išklausoma informacija apie pertvarkos procesų eigą, bet ir savivaldybės tarpusavyje dalijasi patirtimi, ką kuriai pavyko pasiekti įgyvendinant pertvarkos veiksmus.

Išties vietos savivaldos vaidmuo pertvarkos procese yra itin svarbus. Man pasisekė, kad beveik visų regiono savivaldybių merai, administracijos vadovai buvo aktyvūs pertvarkos dalyviai. Todėl gal ir pertvarkos procesai Tauragės regione vyko gana sklandžiai. Pirmieji iš regionų pateikėme pasiūlymus dėl galimos infrastruktūros socialinėms paslaugoms teikti, įgyvendinus Adakavo socialinės globos namų pertvarką. Visose savivaldybėse numatyti grupinio gyvenimo namai iš dalies savarankiškiems žmonėms su proto ar psichikos negalia, taip regione bus galima užtikrinti asmenų ir jų šeimų pasirinkimą paslaugas gauti bendruomenėje.

Taip pat norisi pasidžiaugti ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu regiono savivaldybėse. Čia didelis Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus komandos indėlis. Būtent jų iniciatyva vyksta nuolatiniai pasitarimai vaiko gerovės klausimais. Šiuose pasitarimuose dalyvauja įvairių institucijų atstovai, pertvarkos klausimais esu kviečiama dalyvauti ir aš.

Naujai sukurtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybės savivaldybėse jau pasiteisina. Kaip vieną iš aktyvesnių galėčiau paminėti Jurbarko koordinatorę. Jei kitur dar vis pasigirsta, kad ne visiškai aiški ši pareigybė, tai Jurbarke koordinatorė ne tik pati iniciuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą, bet ir dalyvauja įvairių paslaugų vaikams planų įgyvendinimo aptarimuose, su institucine pertvarka susijusiuose bei kitokio pobūdžio susitikimuose.

Vienas iš esminių momentų yra bendruomeninės arba, kitaip tariant, bendruomenėje teikiamos socialinės paslaugos. Kokia situacija yra su šiomis paslaugomis regione dabar?

Institucinės globos pertvarka svarbi tuo, kad leidžia išbandyti naujų formų bandomąsias paslaugas ir tuomet ieškoti galimybių plėtoti bei teikti ateityje pasiteisinusias.

Pirmieji bandymai dalyvauti bandomųjų paslaugų konkursuose nebuvo itin sėkmingi, tam ryžosi daugiau į pertvarkomų įstaigų sąrašą įtrauktos įstaigos – Skalvijos, Adakavo socialinės globos namai.

Vėliau įsidrąsinta ir šiuo metu Tauragės regione yra įgyvendinamos daugelis pilotinių, naujų formų bendruomeninių paslaugų. Tai apsaugotas būstas, bendruomeniniai vaikų globos namai, budinčių globotojų užtikrinimo paslauga, kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki 3 m., laikinas atokvėpis, laikinas atokvėpis neįgaliems asmenims, palydimoji globa.

Kadangi paslaugas išbandyti norinčių savivaldybių būta daug, buvo priimti sprendimai dalyvauti kelioms savivaldybėms, pasidalijant paslaugos gavėjų skaičių tarpusavyje. Taip šiandien bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslauga institucinės globos pertvarkos projekto rėmuose Tauragės regione yra išbandoma trijose savivaldybėse – Jurbarke, Šilalėje ir Tauragėje.

Socialinės priežiūros paslauga, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką (vaikus) iki 3 metų amžiaus, išbandoma Jurbarko ir Šilalės rajonų savivaldybėse.

Žmonių su proto ar psichikos negalia dalies paslaugų projektai įgyvendinami Tauragės, Jurbarko rajonų savivaldybėse. Apsaugoto būsto paslaugomis naudojasi keturi Tauragės gyventojai, kurie teigia, jog dėl šios paslaugos gali gyventi visavertį gyvenimą. Šios paslaugos įgyvendinimo ėmėsi Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialo komanda. Jau dabar planuojama, kad, projekto metu išbandžius naujas paslaugas ir įvertinus naudą, valdžios ir savivaldos lygmenyje bus ieškoma galimybių užtikrinti apsaugoto būsto paslaugos tęstinumą Tauragėje.

Laikinojo atokvėpio paslauga namuose, kurios tikslas yra suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi artimaisiais su proto ar psichikos negalia, jau pasinaudojo 10 tauragiškių šeimų. Pasinaudoję Adakavo socialinių paslaugų namų padalinio Tauragėje teikiama atokvėpio paslauga tauragiškiai sakė, kad ši paslauga labai reikalinga.

Galima būtų pastebėti, kad naujų formų bendruomeninės paslaugos labiau išbandomos trijose iš keturių Tauragės regiono savivaldybių. Tik palydimosios globos paslaugos gavėjai numatyti iš visų regiono savivaldybių. Aktyviosios pertvarkos dalyvės yra Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų savivaldybės. Jose nemažai įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kurios ne tik imasi naujų formų bendruomeninių paslaugų teikimo, tačiau taip pat atlieka prevencinį darbą, kad kuo mažiau žmonių patektų į institucijas.

Jurbarko rajono savivaldybėje aktyvios nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip Samariečių draugija,  evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, teikia dienos užimtumo ir kitas paslaugas vaikams.

Tauragės rajono savivaldybė bene vienintelė iš regiono savivaldybių, kurioje yra daugiau nei dešimt vaikų dienos centrų ir kurių finansavimui didesnę dalį savivaldybė skiria iš savo biudžeto lėšų. Tauragėje taip pat dienos užimtumą organizuoja rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos.

Aktyviausios savivaldybių įstaigos, teikiančios naujų formų bendruomenines paslaugas, yra VšĮ Jurbarko socialinės paslaugos, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ ir kitos.

Kaip minėjau, visos regiono savivaldybės šiuo metu turi budinčius globotojus, taip pat atsiranda vis daugiau besidominčiųjų priimti vaikus į šeimas. Tauragės rajono savivaldybė – viena iš gausiausiai turinčių budinčių globotojų, trys jau prižiūri laikinai be tėvų globos likusius vaikus, dar du parengti.

Pasitaiko manančių, o kam gi reikia tokios pertvarkos? Juk socialinės įstaigos turi sutvarkytas infrastruktūras, darbuotojai žino savo darbą.

Būtina suprasti, kad jokia įstaiga neatstos gyvenimo būnant bendruomenės nariu ir šeimos. Pati negaliu likti abejinga, matydama, kokia žala lieka vaikams, kurie užaugę institucijose.

Nors tikrai gyvenimo sąlygos bent jau Tauragės regione tiems vaikams buvo puikios, vis tik mačiau ne vieną vaiką, kuriam ne sąlygų gerų reikėjo, o meilės ir šeimos šilumos.

Daug puikių ir savo darbui atsidavusių darbuotojų sutikau, bet kai viskas už vaikus nusprendžiama, o ir dažnai darbus padaro auklytės, tai tokiems vaikams išėjus iš valdiškų namų būna be galo sunku.

Taipogi ir su proto ar psichikos negalią turinčiais žmonėmis. Dažnai teko lankytis Adakavo, Macikų socialinės globos namuose, kuriuose dienas leidžia asmenys, kurie, gaudami šiek tiek pagalbos, visiškai galėtų gyventi bendruomenėje. Tačiau iki šiol didesnė dalis šių gyventojų izoliuojami nuo plačiosios bendruomenės ir priversti gyventi didelėse institucijose, jiems nepaliekama galimybių tvarkyti savo gyvenimo.

Kuo Jums svarbus šis darbas?

Esu iš prigimties siekiantis tikslų žmogus, nebijau iššūkių. Manau, kad nemenkas iššūkis mums, visiems ekspertams, buvo pradėti pertvarką regionuose. Tačiau dabar, kai suburta komanda, vyksta tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kartu dalinamės žiniomis, tariamės, kaip spręsti opius klausimus, kai matyti pokytis Tauragės regione, jaučiu, kad visas darbas ir pastangos verti to.