Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Į pagalbą vaikams su proto ar psichikos negalia ir jų šeimoms – atvejo vadyba

padeti seimaiĮgyvendinant institucinės globos pertvarką, toliau išbandomos naujų formų, bandomosios bendruomeninės paslaugos. Šiandien pasirašyta atvejo vadybos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, bandomosios paslaugos sutartis su labdaros ir paramos fondu „Algojimas“. Paslauga bus įgyvendinama Kauno ir Vilniaus regionuose.

Atvejo vadybos paslauga yra individualizuota ir kompleksiškai teikiama paslauga vaikui, kuriam pirmą kartą nustatytas neįgalumas, bei jo šeimai arba globėjams. Paslaugos tikslas –  padėti šeimai išgyventi stresą, patiriamą kartu su vaiko su negalia atsiradimu, užtikrinant vaiko visapusišką raidą, lavėjimą ir ugdymą. Tai įgyvendinama organizuojant paslaugas, koordinuojant jų teikimą, nuolat peržiūrint gaunamas paslaugas, nustatant žmonių su negalia individualius poreikius ir galimybes.

Įprastai specialistai dėmesį koncentruoja į vaiko sutrikimo korekciją ir mažai reaguojama į visos šeimos, kaip sistemos, poreikius. Tinkama psichosocialinė aplinka vaiką su negalia auginančioje šeimoje, jos sėkminga socialinė integracija galima tuomet, kai yra kompetentinga parama iš šalies. Taigi šios paramos tikslas – parama šeimai kaip sistemai.