Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kas teikia laikino atokvėpio paslaugą

Lietuvos šalis yra suskirstyta į 10 dalių, kurias mes vadiname regionais.

Mes norėjome, kad paslaugą gautų žmonės su proto negalia visuose regionuose.

 

Paslaugą teikia organizacijos, kurios pranešė, kad nori teikti paslaugą.

Mes patikrinome ar organizacijos turi darbuotojų, kurie moka dirbti su žmonėmis su proto negalia.

Taip pat mes patikrinome tų organizacijų patalpas.

Tikrinome ar patalpos yra patogios žmonėms su proto negalia.

 

Jei viename regione paslaugą norėjo teikti daug organizacijų,

Mes rinkomės tą organizaciją, kuri prašė mažiau pinigų už paslaugos teikimą.

Šias organizacijas mes vadiname tiekėjais.