Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kauno ir Tauragės regionų pertvarkos dalyviai iš arti susipažino su budinčių globėjų programa

kaunas-taurage-2Siekiant įgyvendinti vieną iš svarbiausių Institucinės globos pertvarkos tikslų – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir turinčiam negalią vaikui) augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje, pertvarkos projekte ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ kiekvienam Lietuvos regione numatyta bandomoji socialinio globėjo paslauga.

Institucinės globos pertvarkos procesų ekspertės: Kauno – Vilma Rudzinskienė ir Tauragės – Marijona Janavičienė lapkričio 16 d. pakvietė regionų pertvarkos dalyvius apsilankyti Vaikų gerovės centre „Pastogė“ Kaune ir susipažinti su šioje įstaigoje teikiamomis socialinėmis paslaugomis likusiems be tėvų globos vaikams, jų tėvams, vaikus globojančioms šeimoms ir įtėviams.

Susitikime dalyvavo Kauno ir Tauragės regionų savivaldybių socialinės paramos skyrių bei  Vaiko teisių apsaugos skyrių, vaikų globos namų, socialinių paslaugų centrų atstovai ir kiti specialistai, kurie domėjosi Vaikų gerovės centre vykdoma veikla ir jau daugiau nei metus įstaigoje įgyvendinama budinčių globėjų programa.

Vaikų gerovės centro „Pastogė” direktorius Ričardas Kukauskas, budinčių globėjų ir įvaikinimo tarnybos vedėja Dalia Bloznelienė, pagalbos šeimai tarnybos vedėja Diana Skemundrienė dalinosi patirtimi, kaip įgyvendinama ir kaip veikia budinčių globėjų programa, pasakojo, su kokiais iššūkiais tenka susidurti. Kauno ir Tauragės regionų specialistai išgirdo daug naudingos informacijos apie programą, kurią taip pat ketina pritaikyti savo savivaldybių globos įstaigose.

Lietuvoje kasmet apie du tūkstančiai vaikų netenka tėvų globos, o per  tris tūkstančius vaikų šiuo metu gyvena vaikų globos namuose.