IMG_5854[1]Susitikime V. Šilalienė supažindino įstaigos darbuotojus su vykdomos vaiko teisių apsaugos institucinės pertvarkos, vaiko paėmimo iš šeimos, nuolatinės ir laikinosios vaiko globos aktualijomis. Buvo aptarti vaikų globos namų veiklos klausimai, susiję su institucinės globos pertvarka.
Kaip informavo vaikų globos namų darbuotojai, dabartiniame įstaigos pastate planuojama steigti savarankiško gyvenimo namus. V. Šilalienė pabrėžė, kad globotiniams steigiami nauji namai turi būti panašūs į šeimai artimą gyvenamąją aplinką, vaikai turi gyventi bendruomenėje, butuose – realius namus primenančioje erdvėje, o ne kaip atskira tikslinė grupė viename dideliame pastate. Pasak viceministrės, tokiu būdu pirmiausia būtų sukurta palanki aplinka vaikų savarankiškumo ugdymui ir integracijai į visuomenę. Susitikime daug dėmesio skirta įstaigos globotinių vertinimo, socialinių darbuotojų klausimams aptarti.
Vaikų globos namų atstovai informavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybė dar šiais metais planuoja pirkti du butus, į kuriuos persikeltų gyventi dabar vaikų globos namuose gyvenantys vaikai.