Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Klasterio dalyviams pristatytos pertvarkos projekto veiklos, eiga, artimiausi planai

dscf2702

Lapkričio 23 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko nacionalinio lygmens  Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo apskrito stalo diskusija. Joje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų, Lietuvos vyskupų konferencijos, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Institucinės globos pertvarkos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” procesų ekspertai pristatė šiuo metu vykdomas veiklas, planus, klasterio kūrimo tikslus. Klaipėdos ir Tauragės regionų ekspertai pasidalino informacija apie vykdomas veiklas regionuose. Projekto ekspertai išklausė nevyriausybinių organizacijų atstovų nuomonę apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus.

Klasterio dalyviai diskutavo apie vaiko ir šeimos gerovės, asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, aktualijas, numatomas teikti bendruomenines paslaugas, mokymų svarbą, susipažino su jau įgyvendintomis bei planuojamomis pertvarkos proceso komunikacijos priemonėmis.

Diskusijoje pabrėžta, kad būtinas glaudesnis bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat akcentuota, kad į pertvarkos procesus būtina aktyviau įtraukti akademinę bendruomenę