Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kviečiame prisijungti prie kilnaus tikslo – padėti vaikams, likusiems be tėvų globos, pažinti gyvenimą šeimoje

VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras, įsikūręs Vilniaus rajone, ieško darbuotojų – socialinių globėjų.

 

Socialiniai globėjai – žmonės, kurie turės priimti į savo namus be tėvų globos likusius vaikus ir rūpintis jais, kol bus surasti nuolatiniai globėjai, bei padėti, jei vaikai bus grąžinti į biologines šeimas arba įvaikinti. Socialinis globėjas turi atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame proceso kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausyti mokymus pagal globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), būti pasirengusiam į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų, netekusių tėvų globos, taip pat sudaryti globotiniams tokias sąlygas, kad jie jaustųsi saugūs, rūpestingai auklėjami ir prižiūrimi.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į GIMK mokytoją Rugilę Ladauskienę tel. 8 620 92 88, el. p. ladauskiene.rugile@gmail.com arba į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.