Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Marijampolėje klasterio dalyviai mokėsi kūrybinio ir analitinio mąstymo įgūdžių, kaip valdyti krizes

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindama projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, organizuoja teminius nacionalinius ir regioninius seminarus, skirtus didinti institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių bendradarbiavimo ir komandinio darbo kompetenciją. Seminarai padeda institucinės globos pertvarkos klasterio dalyviams suprasti savo indėlį į vykstančius procesus, įgytų tarpinstitucinio bendravimo ir bendradarbiavimo pagrindus,  taip padėtų inicijuoti bendruomeninių paslaugų kūrimą ir plėtrą nacionaliniu lygmeniu.

Birželio 2 dieną Marijampolės regiono institucinės globos pertvarkos klasterio dalyviams mokymus tema „Bendradarbiavimo principai ir jų taikymas įgyvendinant institucinės globos pertvarką“ vedė lektorius Tomas Staniulis – UAB „Person Premier“ ekspertas, komunikacijos konsultantas, praktikas.

Mokymų dalyviai stiprino bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybinio ir analitinio mąstymo, sprendimų  priėmimo įgūdžius, nagrinėjo situacijas, analizavo pavyzdžius, taip pat teikė idėjas, kaip plėtoti klasterį regione. Diskusijose mokėsi, kaip bendrauti su žiniasklaidos atstovais, kaip valdyti krizines situacijas regione. Dirbdami grupėse klasterio dalyviai mokėsi modeliuoti regionines bendruomenes.