Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PLĖTROS VADYBA SAVIVALDYBĖSE (Jurbarko raj. savivaldybė/ 2017 06 08)

Birželio 6 d. Jurbarko švietimo centre vyko mokymai „Bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros vadyba savivaldybėse“ skirti regiono, savivaldybių, vietos bendruomenės lyderiams, dalyvaujantiems institucinės globos pertvarkoje. Vykdant Institucinės globos pertvarką, didžiausias dėmesys skiriamas bendruomeninių paslaugų – vaikams, likusiems be tėvų globos bei asmenims, turintiems proto ir / ar psichikos negalią ir jų šeimoms – sistemos sukūrimui. Naujų paslaugų kūrimas ir jau esamų vystymas turi remtis poreikio išgryninimu, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir kartu ieškant naujų galimybių tiek darbuotojų, tiek darbo sąlygų srityse. Apie tai mokymų metu diskutavo Jurbarko ir Šilalės rajonų savivaldybių administracijos, vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, globos įstaigų atstovai.

Mokymų metu VšĮ „Šeimos santykių institutas“ lektorė Živilė Baronienė pristatė institucinės globos pertvarkos principus ir kryptis, kartu su mokymų dalyviais aptarė paslaugų bendruomenėje spektrą bei specifiką. Lektorė supažindino mokymų dalyvius su bendradarbiavimo tarp savivaldybės, valstybės institucijų, nevyriausybinio sektoriaus ir kitų suinteresuotų šalių principais ir metodais. Taip pat pristatė paslaugų bendruomenėje planavimo, organizavimo bei teikimo ypatumus ir galimybes savivaldybėse bei supažindino su užsienio šalių bei Lietuvos savivaldybių gerosios praktikos pavyzdžiais plėtojant paslaugas bendruomenėje.

Taip pat aptarti  galimi paslaugų bendruomenėje finansavimo mechanizmai savivaldybėse, vyko diskusijos apie Tauragės regione teikiamas ir planuojamas bendruomenėje teikti paslaugas bei pasidalinta gerosios praktikos pavyzdžiais Tauragės regiono savivaldybėse.