Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vilniaus regiono klasterio dalyviai aptarė teisines pertvarkos problemas, pasidalinta geraisiais bendruomeninių paslaugų pavyzdžiais

Birželio 9-ąją Vilniaus miesto savivaldybėje į apskrito stalo diskusiją susitiko Vilniaus regiono Institucinės globos pertvarkos klasterio dalyviai.

Renginio metu pristatyti institucinės globos pertvarkos procesai Lietuvoje, prioritetą teikiant įgyvendinamiems jau pasiektiems rezultatams ir dar numatomoms veikloms, taip pat akcentuota socialinių paslaugų plėtra Vilniaus regione, pateikta paslaugų analizė.

Pasak pertvarkomos įstaigos „Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai“ atstovės Paulinos Bakanauskaitės,  įstaiga iki šiol buvo vien kūdikių globos namai, o dabar joje veikia 2 dienos socialinės globos centrai, antrinio lygio ankstyvoji reabilitacija ir teikiamos Laikino atokvėpio paslaugos.

Nežiūrint vis dar daugelį bauginančio įstaigos pavadinimo, dėl naujų paslaugų kreipiasi vis daugiau žmonių. Kūdikių globos namai jau šiandien teikia daug paslaugų bendruomenei – tai patvirtina, kad esant norui ir dedant pastangas, galima labai daug pasiekti.

Startavusios socialinės paslaugos yra tik pradžia. Tolesniuose planuose prioritetu laikoma socialinių paslaugų plėtra: artimiausiu metu ketinama atidaryti trečią dienos centrą – vasaros poilsis mokyklinio amžiaus vaikams; viršutinės amžiaus ribos didinimas (iki 12 metų); paslaugų ir taikomų metodikų plėtra (TOMATIS); specialiosios ikimokyklinio ugdymo grupės.

Bandomąsias socialines paslaugas regione (palydimosios globos, socialinės priežiūros, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki trejų metų amžiaus, socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugos), finansuojamas iš projekto lėšų,  pristačiusios VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ direktorė Jurgita Pukienė atkreipė dėmesį į grėsmę  –  tuo atveju, jei projektas nebus tęsiamas, jaunuoliams bus labai sunku grįžti į Vaikų globos namus (palydimosios globos paslaugų atveju), kad daugėja ypač didelių emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių vaikų, kurie turi itin didelių somatinės ir emocinės sveikatos sutrikimų, taip pat egzistuoja reali kvalifikuotų darbuotojų praradimo rizika.

Klasterio dalyviai turėjo galimybę išgirsti ir pamatyti projekte sutikusių dalyvauti ir bendruomenines paslaugas gauti vaikučius auginančių mamų nuomones apie kompleksinių paslaugų svarbą ir būtinumą. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programos poveikį globos ir įvaikinimo sistemai, pavojus, trukdžius ir rezultatus pristatė VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva Globėjų centro  direktorius, atestuotas GIMK mokytojas, ekspertas Zigmas Giedrimas.

GIMK programa davė postūmį naujų paslaugų poreikiui,  tokių kaip „poravimas“, „palydėjimas“, tęstinė pagalba ir parama, globėjams ir įtėviams. Jos pagrindu kuriami Globėjų centrai savivaldybėse. Nerimą, pasak eksperto Zigmo Giedrimo, kelia tai, kad GIMK programos nauda dažniau matuojama kiekybiniais rodikliais (naujų globėjų ar įtėvių parengimas, įvaikintų/globojamų vaikų skaičius), kad yra lūkestis , jog GIMK programa gali išspręsti visas bėdas (dažnai matomas tik formalus GIMK programos naudojimas, taip pat į Pertvarkos procesus neįtraukiami ar mažai įtraukiami GIMK specialistai arba programa integruojama į valdžios struktūras, t. y. sutapatinamos priežiūros ir pagalbos funkcijos.

Socialinių paslaugų globėjams bei įtėviams poreikį pristatė Lietuvos globėjų ir įtėvių asociacijos atstovas Laurynas Kaminskas. Pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, kad beveik kiekviename globos/įvaikinimo etape labai reikalingos (tar jų ir teisinės) konsultacijos, geroji praktika, tiesioginis kontaktas, bei paminėjo tokių paslaugų kaip raidos įvertinimas be eilės skubos tvarka, specialistų (gydytojų) konsultacijų, atokvėpio (trumpalaikės vaikų priežiūros) ir kt.

Vėliau socialines paslaugas šeimoje ir bendruomenėje be tėvų globos likusiems vaikams ir asmenims turintiems proto ar (ir) psichikos negalią pristatė Vilniaus regiono savivaldybių atstovai.

Diskusijos metu aptartos teisinės institucinės globos pertvarkos problemos, pasidalinta geraisiais bendruomeninių paslaugų pavyzdžiais, atsakyta į klasterio dalyviams rūpimus klausimus. Diskusijoje taip pat dalyvavo ir į susirinkusiųjų klausimus atsakė institucinės globos pertvarkos projekto vaikų gerovės ekspertai Audrius Natkevičius ir Jūratė Dagienė, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės Rūta Pabedinskienė, Agnė Uogintienė ir Teresa Roščinska.