Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ministras Linas Kukuraitis: „Esame smaigalyje kovos už žmogaus orumą”

Šiandien, spalio 26 d., socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, atidarydamas institucinės globos pertvarkai skirtą konferenciją, akcentavo vaiko, žmogaus su negalia, visos Lietuvos orumą: „Esame smaigalyje kovos už žmogaus orumą Lietuvoje. Esu pats už tai atsakingas ir esu įsitikinęs, kad tik ori visuomenė gali oriai elgtis su savo žmonėmis. Važiuodami per globos įstaigas, matome, kaip žmogus gali nužmogėti – lyg ir žmogus, bet be vardo, bet tapatybės, be vietos. Deja, bet tai padarėme mes. Dabar gražiname skolą – dedame milžiniškas pastangas, kad tie žmonės grįžtų į visuomenę – turime aiškią viziją, tikslius planus. Šiandien svarbiausias – turinys, o ne pastatai. Priimdami globoti tėvų globos netekusius vaikus suteikiame jiems kitą gyvenimo kokybę“

Ministras dėkojo savivaldybėms, kurios stengiasi, kad pertvarka jų regione vyktų visose globos įstaigose kompleksiškai, nelaukiant ministerijos raginimų.

Pasak konferencijoje dalyvaujančios viceministrės Vilmos Šilalienės, kitose šalyse nebediskutuojama, ar tokios pertvarkos reikia: „Yra sutarta, kas yra orumas, žmogaus nepriklausomybė bei jo paties pasirinkimas gyventi ten, kur jis nori, aišku, su visa jam reikalinga pagalba. Pertvarkos procesas yra ilgas, įvairiapusis, apimantis daug sričių, daug sketorių ir ne toks greitas, kaip norėtųsi. Suplanuoti bendrus veiksmus nėra lengva, tačiau aš visuomet kartoju ir stengiuosi įkvėpti kitus, kad visi kartu mes galime. Šita pertvarka liečia mus visus ir būtent mes turime prisiimti savo atsakomybes už visus tų žmonių gyvenimus“.IMG_5904

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė Kasparienė, moderuojanti konferenciją, pažymėjo, kad institucinės globos pertvarka gal ir nepadarys perversmo Lietuvoje, bet padarys didelius pokyčius: „ Negali būti pokyčio be rizikos, progreso be aukos, laisvės be solidarumo“.

Šiuo metu Vilniuje vykstančios konferencijos  tema – likusių be tėvų globos vaikų (įskaitant kūdikius), patiriančių riziką vaikų bei jų šeimų gerovės užtikrinimas. Joje pristatoma institucinės globos pertvarkos eiga, institucinei globai alternatyvios paslaugos vaikams ir jų šeimoms.

Konferencijoje pranešimus skaito ir dalyvauja Prezidentūros, ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, socialinio darbo, vaikų tarybos, pertvarkomų globos įstaigų, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos bei kitų institucijų atstovai.

Konferencijos organizatorius – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas. Pertvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose.