Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Žiniasklaidos dėmesiui!

Maloniai kviečiame Jus į institucinės globos pertvarkos klasterio konferenciją, kuri įvyks šių metų spalio 26 d. (ketvirtadienį) viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“ (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius).

Konferencijos, skirtos likusių be tėvų globos vaikų (įskaitant kūdikius), patiriančių riziką vaikų bei jų šeimos gerovės užtikrinimo temai, metu bus pristatyta institucinės globos pertvarkos eiga, institucinei globai alternatyvios paslaugos vaikams ir jų šeimoms.

Renginio pradžia – 9.00 val. Renginio pabaiga – 16.30 val.

Renginio organizatorius – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Konferencijoje kalbės socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, SADM viceministrė Vilma Šilalienė, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Ramunė Guobaitė – Kirslienė, VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas” direktorius Haroldas Brožaitis, Tarptautinės SOS Vaikų Kaimų organizacijos regiono programų plėtros patarėjai Andro Dadiani ir Radostina Paneva, VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ atstovė Aurelija Jankienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė Vida Gudžinskienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, LSA Socialinių reikalų komiteto pirmininkas, Alytaus raj. savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir LR Vidaus reikalų ministerijos viceministrai, Pertvarkos projekto ekspertai ir kiti.

Konferencijos moderatoriai: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė Kasparienė

Konferencijoje be minėtų asmenų dalyvaus savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, socialinio darbo, vaikų tarybos, pertvarkomų globos įstaigų, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos bei kitų institucijų atstovai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas. Pertvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose. 

Konferencijos darbotvarke