Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertvarkos projekto ekspertai rinkosi diskusijai apie veiklos modelius

Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko ministerijos, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Pertvarkos projekto ekspertų susitikimas, kurio metu buvo pristatyti metodinių dokumentų paketų projektai. Susitikimo viceministrė Vilma Šilalienė bei Tarnybos vadovė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė pabrėžė, kad svarbu vieniems kitus išgirsti, įvertinti patirtį, pasinaudoti gerąja praktika.

1m

Metodikų rengimo ekspertai pristatė galimą šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų veiklos modelį, darbo organizavimą, vaikų dienotvarkes, namų aplinką. Akcentuota vaiko prieraišumo ryšio būtinybė ir metodika, socialinių darbuotojų bei pedagogų kompetencijų svarba.

Po ekspertų Globos centro ir budinčio/socialinio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros veiklos projekto aprašo pristatymo kilo diskusija, kurioje buvo kalbama apie konkrečias globos centro atsakomybes ir pareigas, išskirtos atvejo vadybininkų ir GIMK funkcijos.

Pristatyme kalbėta apie vaiko pastovumo užtikrinimą, šeimos vaikui parinkimo procedūrą, siūlomas inovacijas. Aptartos teikiamos ir būtinos socialinės kompleksinės paslaugos visai šeimai, jų finansavimo šaltiniai, esamos globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo sistemos peržiūros ir tobulinimo priemonių paketas.

3mPasitarime dalyvavo: Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilialienė, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, ministerijos, Tarnybos darbuotojai, Vaikų gerovės centro „Pastogė“ vadovas Ričardas Kukauskas, SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos, Labdaros paramos fondo direktorė Liudovika Pakalkaitė, pertvarkos projekto metodikų rengimo ekspertai.