Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ministras ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ignalinoje domisi vykdoma pertvarkos reforma

Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė su darbo vizitu lankosi Ignalinos savivaldybėje.

Ministrui pristačius pagrindines veiklos kryptis socialinės apsaugos ir darbo srityse, Ignalinos savivaldybės atstovai apžvelgė situaciją regione. Pagrindinės pertvarkos kryptys: plėtoti vaikų užimtumo ir dienos centrų tinklą bei didinti jų prieinamumą, plėtoti kompleksines paslaugas vaikui ir šeimai, pertvarkyti savivaldybės pavaldumo vaikų globos namus, plėtoti globos šeimoje formų įvairovę, vykdyti švietėjišką veiklą.

Galima pasidžiaugti, kad Ignalinos savivaldybėje tolygiai išvystyta paslaugų infrastruktūra, nevyriausybinės organizacijos įtraukiamos į socialinį darbą kaip socialinio darbo partneriai, aktyviai vykdoma globėjų paieška, mokymai, konsultavimas, mažėja likusių be globos vaikų, globojamų institucijose, skaičius, seniūnijose darbuotojai aprūpinti transportu, nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija, kasmet didėja savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos socialinėms paslaugoms.

Pastebėta, kad Ignalinos rajone yra neišplėtotas vaikų užimtumo ir dienos centrų tinklas, nepakankamai išplėtota vaikų globos šeimoje sistema, nedidelis įvaikinamų, likusių be tėvų globos vaikų skaičius. Trūksta tėvystės įgūdžių ugdymo, konsultavimo, psichosocialinių paslaugų besilaukiančioms moterims ir vienišoms šeimoms su vaikais, šeimos mediacijos paslaugų. Daug šeimų gyvena iš socialinių išmokų. Nepakankamas psichologų skaičius, siekiant užtikrinti psichosocialinių paslaugų šeimoms, patekus į krizines situacijas, socialinės rizikos šeimoms, globėjams, socialiniams globėjams, globojamiems vaikams, poreikį. Taip pat stokojama nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos, dauguma rajone veikiančių organizacijų apsiriboja materialinės pagalbos, informavimo, konsultavimo paslaugų teikimu. NVO stinga lėšų paslaugų teikimo plėtrai. Kaimuose dideli atstumai tarp paslaugas gaunančių asmenų.

Daug dėmesio skirta institucinės globos pertvarkos eigai, detaliam procesų aptarimui. Aptartos galimybės regione didinti pertvarkos priemonėms finansavimą iš savivaldybės biudžeto, bendruomeninių paslaugų plėtrai pasinaudoti ES fondų ir valstybės biudžeto skiriama parama, pertvarkyti savivaldybės pavaldumo socialinės vaikų globos namus, įkuriant bendruomeninius vaikų globos namus, tęsti globėjų mokymus, skatinti vaikų globą šeimose, skiriant papildomą finansavimą iš savivaldybės biudžeto bei plėtojant paslaugas globėjams, plėtoti NVO potencialą, identifikuoti socialines paslaugas, kurias savivaldybė galėtų perduoti NVO, kaip paslaugų teikėjams.

Diskusijoje pagrindiniu klausimu tapo vaiko teisių apsaugos sistemos centralizavimas, taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pabrėžė dienos užimtumo centrų reikalingumą, kompleksišką pagalbą šeimoms, atvejo vadybininko funkcijas, šeimos tarybų svarbą, moterų ir vaikų krizinių centrų būtinybę. Aptartas priimtas Šeimos stiprinimo įstatymas. Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė pabrėžė, kad pagrindinis tarnybos darbas – ginti vaiko teises, o vaiko teisių apsaugos sistemos centralizacija yra ypač svarbi ir būtina šiam darbui užtikrinti.