Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ministras Linas Kukuraitis Telšiuose: „Turime kurti paslaugas, kurios suteiktų kokybiškesnį gyvenimą proto ir psichikos negalią turintiems asmenims”

Telšių rajono savivaldybės posėdžių salėje įvyko Telšių regiono savivaldybių atstovų susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu bei Dariumi Pauliukoniu, Socialinės aprėpties departamento Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėju. Susitikimo metu savivaldybių atstovai turėjo galimybę diskutuoti su ministerijos atstovais apie paslaugų proto ir psichikos negalią turintiems asmenims plėtrą, finansavimo galimybes bei perspektyvas.

Ministras L. Kukuraitis pažymėjo, kad kiekvienas žmogus turi teisę gyventi bendruomenėje, todėl turime kurti paslaugas, kurios suteiktų kokybiškesnį gyvenimą proto ir psichikos negalią turintiems asmenims: „Svarbu apjungti esamas socialines paslaugas bei jas papildyti naujomis, atitinkančiomis klientų poreikius: geriau būtu investuoti į jau esamas sistemas, o ne kurti naujas“.

LR Seimo narys Valentinas Bukauskas domėjosi finansavimo galimybėmis iš ES fondų bei Ministerijos naujoms paslaugoms teikti bei galimybėmis savivaldybėms kurti naujas paslaugas.

Darius Pauliukonis paaiškino, kad ES neužtikrins visų poreikių, todėl svarbu efektyviai neduoti lėšas ir išnaudoti jau esamą infrastruktūrą. Kalbėjo apie paslaugų tinklinį mechanizmą bei jo funkcionavimą.

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė S. Naujokienė pasidžiaugė ministerijos siekiais sukurti institucinei globai alternatyvas paslaugas asmenims su psichikos negalia.

Telšių socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja L. Bukauskienė teigė, kad šiandien rajone yra problema vaikų su negalia socialinė globa, nes nėra vietų apgyvendinti vaikų, o pagalbos jiems reikia. Skatino kurti paslaugas ir šiai tikslinei grupei. Taip pat pastebėjo, kad kuriant alternatyvias paslaugas asmenims su proto ir psichikos negalia svarbu pagalvoti apie transporto įsigijimo galimybę.

Susitikime sutarta, kad Telšių regiono savivaldybės atkreips dėmesį į rajono poreikius asmenims su proto ar psichikos negalia bei paslaugų šiems asmenims plėtrą bei informuos ministeriją apie rajonų galimybes.

Po diskusijos savivaldybėje ministras apsilankė Telšių ,,Vilties“ centre bei Dūseikių socialinės globos namų bendruomeniniuose namuose.

Susitikime dalyvavo: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministras L. Kukuraitis, Darius Pauliukonis Socialinės aprėpties departamento Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas, LR Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės Meras, administracijos direktorius, Telšių regiono pertvarkos ekspertė Laima Jurytė-Zakarauskienė, Mero pavaduotojas, sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė S. Naujokienė, socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja L. Bukauskienė, TBK R. Mikalčienė. Plungės rajono savivaldybės Meras A. Klišonis, socialės paramos skyriaus vedėjaG. Vosylienė. Mažeikių rajono savivaldybės Mero pavaduotoja, I. Macijauskienė, socialinės paramos skyriaus vedėja J. Kekytė. Dūseikių socialinės globos namų direktorius R. Šimkus, pavaduotoja N. Rubežienė, Stonaičių socialinės globos namų direktorius A. Vyšniauskas ir kt.