Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Neįgalieji gyvens arčiau sveikų žmonių: Kelmėje atidaryti grupinio gyvenimo namai

Kelmėje duris atvėrė pirmieji gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai, kuriuose apgyvendinta 20 neįgaliųjų. Pilotinį projektą įgyvendinę Aukštelkės socialinės globos namai tikisi, kad tai leis neįgaliesiems sparčiau integruotis visuomenėje.

Primena tikrus namus

„Tai lyg maži dvareliai”, – taip grupinio gyvenimo namus jų šventinimo metu pavadinimo Kelmės dekanas Mindaugas Grigalius. Panašiais žodžiais šiuos būstus apibūdino ir į šių namų atidarymą su komanda atvykęs Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Aukštelkės socialinės globos namai Kel­mė­je nu­pirk­o du gyvenamuosius namus, ku­riuo­se įkurti gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai. Vie­nas – Nep­rik­lau­so­my­bės gat­vė­je, ki­tas – S. Neries gat­vė­je. Ne tik patys gyventojai, bet ir iš Pagryžuvio padalinio čia perkelti darbuotojai pasijuto atvykę dirbti ne kaip į biudžetinę įstaigą.

„Rytais iš namų išvykstame į kitus namus”, – sako socialinė darbuotoja. Vaikų globos namuose, vėliau socialinės globos įstaigose gyvenusiems žmonėms šie būstai – pirmieji, kurie iš tikrųjų primena namus. Neįgaliesiems gyventi pritaikyti vienviečiai ir dviviečiai kambariai, čia sukurtas interjeras primena įprastą ir jaukią namų aplinką.

Atvykus ministro komandai ir Kelmės bažnyčios dekanui namuose kvepėjo pačių naujakurių gamintais pyragais, kalėdiniais meduoliais ir kalėdaičiais. Šiltai sutikti svečiai susėdo vaišėms prie bendro stalo. Visi pasijuto lygūs.

Ministras džiaugėsi tuo, kaip Aukštelkės socialinės globos namai įgyvendino pilotinį projektą. Jo žodžiais, tokie grupinio gyvenimo namai proto ir psichikos negalią turintiems žmonės sukuria puikias sąlygas gyventi arčiau sveikų žmonių, Neįgalieji gali dalyvauti renginiuose, lankytis kultūros įstaigose, bažnyčioje, įsitraukti į jiems įdomias veiklas.

Aukštelkės socialinės globos namai vertina ministro L. Kukuraičio sprendimą, kuriuo įstaiga pasirinkta kaip pilotinio projekto įgyvendintojas.

„Džiaugiamės ministro iniciatyva leisti mums dalyvauti pertvarkoje. Viliamės, kad pateisinome lūkesčius“, – sako Aukštelkės socialinės globos namų direktorė Janina Baranauskaitė.

Savivaldybei išlaikymas nekainuos

Grupinio gyvenimo namų gyventojai mokomi pasigaminti maistą, kuo iki tol nereikėjo patiems rūpintis, planuoti savo dienotvarkę, laisvalaikį. Užmegzti ryšius su miesto gyventojais, planuoti darbus ir kitas veiklas jiems padeda visą parą dirbantis personalas. Grupinių namų gyventojai buvo kruopščiai atrinkti įvertinus jų sveikatos būklę bei poreikius.

Dvie­jų pa­sta­tų pir­ki­mui bei jų pri­tai­ky­mui so­cia­li­nei glo­bai So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja skyrė 160 tūks­tan­čių eu­rų. Grupinių gyvenimo namų išlaikymas Kelmės rajono savivaldybei niekuo nekainuos, jie bus išlaikomi iš valstybės biudžeto.

Reaguojama į pasaulinę praktiką

Sovietmečiu buvo įprasta, kad protinę ir psichikos negalią turintys žmonės būdavo uždaromi į atokiau nuo miestų įkurtas gydymo įstaigas ir atskiriami nuo tariamai sveikos visuomenės. Nors padėtis pastaruoju metu keičiasi, dalis visuomenės vis dar bijo tokių neįgaliųjų. Vakarų Europoje tai jau praeitis.

Pasaulinė praktika byloja, kad gyvenimas gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muose skatina neįgaliųjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

Planuose – dar daugiau tokių namų

Grupinio gyvenimo namai neįgaliesiems – tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas – neįgaliųjų integracija į visuomenę, kurio eigoje per artimiausius metus vien Aukštelkės socialinės globos namai įkurs dar du grupinio gyvenimo namus. Vienas iš jų turėtų atsirasti ir Šiauliuose. Tie, kuriems reikalinga specializuota slauga, liks gyventi socialinės globos namuose.

Pag­ry­žu­vio dva­ro pa­sta­tas bus per­duo­tas Tur­to bankui.