Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mokymai pagalbos priimant sprendimus paslaugą teikiantiems specialistams: svarbu, kad žmonės su negalia gautų profesionalią pagalbą

Jau šešerius metus tęsiasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdoma institucinės globos pertvarka, kurios tikslas – pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų žmonėms su negalia ir be tėvų globos likusiems vaikams.

Siekiama sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje.

Siekiant, kad žmonėms su negalia teikiamos paslaugos būtų kuo kokybiškesnės ir profesionalesnės, 65 darbuotojai, dirbantys su šiais žmonėmis, dalyvauja profesinę kompetenciją didinančiuose  mokymuose (teoriniuose ir praktiniuose) tema „Pagalbininko priimant sprendimus vaidmuo stiprinant asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, padedant jam siekti savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse“.

Mokymų tikslas: suteikti žinių bei tobulinti įgūdžius, reikalingus kokybiškai teikiant asmeniui su intelekto ir/ar psichosocialine negalia reikalingą įdarbinimo su pagalba, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, ją produktyviai planuojant, koordinuojant bei teikiant.

Mokymų dalyviai bus mokomi šių potemių:

 • Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos praktinis įgyvendinimas Lietuvoje ir užsienyje.
 • Lygybė prieš įstatymą (12 straipsnio) ir Savarankiško gyvenimo bendruomenėje (19 straipsnio) praktinis išaiškinimas.
 • Neveiksnumo teisinis institutas ir jo praktinės panaikinimo galimybės pagal LR Civilinį kodeksą.
 • Pagalbos priimant sprendimus paslaugų bendrosios nuostatos, pagalbos priimant sprendimus poreikio vertinimas: galimybės išankstinio nurodymo sandoriui.
 • Geroji tarptautinė Pagalbos priimti sprendimus patirtis.
 • Individualaus pagalbos plano sudarymas, vykdymas ir monitoringas.
 • Tarptautinės ir Lietuvos  patirtis įgyvendinant pagalba priimti sprendimus paslaugą.
 • Lengvai suprantama kalba (angl. easy read) – viena iš žmogaus su negalia teisių, užtikrinanti informacijos gavimo prieinamumą.
 • Alternatyvioji komunikacija. Įvairių šiuolaikinių technologijų taikymas.
 • Praktinis simbolių kalbos pritaikymas asmenims su sunkia proto negalia.
 • Bliss kalbos taikymas asmenims su kompleksine negalia.
 • Atvejo vadybos modelio taikymas teikiant Pagalba priimti sprendimus paslaugą.

Išklausę mokymus dalyviai gebės:

 • Atpažinti stipriąsias intelekto ir/ar psichosocialinę negalią turinčio asmens puses ir  pritaikyti  jas organizuojant pagalbą priimant sprendimus.
 • Įvertinti intelekto ir/ar psichosocialinę negalią turinčio asmens norus ir poreikius.
 • Sudaryti individualios pagalbos (priimant sprendimus) planą,  jį  vykdyti ir stebėti.
 • Žinoti lengvai suprantamos kalbos (angl. easy read) ir kitokios alternatyvios komunikacijos principus – užtikrinant informacijos gavimo prieinamumą.
 • Įvertinti pagalbos priimant sprendimus poreikį: išankstinio nurodymo sandoriui galimybes.
 • Taikyti atvejo vadybos modelį, teikiant pagalbos priimant sprendimus paslaugą.
 • Bus  susipažinę su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos praktiniu įgyvendinimu Lietuvoje ir užsienyje; pagalbos priimant sprendimus – paslaugos samprata, turiniu, metodinėmis rekomendacijomis; tarptautine ir Lietuvos patirtimi, teikiant socialinių dirbtuvių ir panašias paslaugas.