Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šiandien, gruodžio 3-iąją, yra minima Tarptautinė žmonių su negalia diena.

Šiandien, gruodžio 3-iąją, yra minima Tarptautinė žmonių su negalia diena.

Vienas esminių Institucinės globos pertvarkos projekto tikslų – sudaryti sąlygas intelekto ir (ar) psichosocialinę negalią turintiems suaugusiems žmonėms gauti individualias, jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas. Be to, skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į žmones su negalią ir jų teisę gyventi visavertį gyvenimą.

Bendruomeninės paslaugos – tai alternatyvios institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius poreikius.

Institucinės globos pertvarkos projekto rėmuose šiuo metu vystomos keturios paslaugos – tai apsaugotas būstas, įdarbinimas su pagalba, socialinės dirbtuvės, pagalba priimant sprendimus.