Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mokymuose globos įstaigų darbuotojai įgis žinių, reikalingų kokybiškam bendruomeninių paslaugų teikimui

apmokymaiĮgyvendinant institucinės globos pertvarkos projektą, pasirašytos dvi globos įstaigų darbuotojų mokymų paslaugų teikimo sutartys su jungtinės veiklos partnerių grupe, kurią sudaro VšĮ „Baltic Sea Region Business And Innovation Center“, UAB „Vadybos ir psichologijos institutas“ bei UAB „Jūrininkų treniruočių centras“.

Suderinus mokymų programas, artimiausiu metu bus vykdomi šie mokymai:

  • Globos įstaigų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su likusiais be tėvų globos vaikais (įskaitant kūdikius), patiriančiais riziką vaikais, turinčiais proto ir/ar psichikos negalią vaikais bei jų šeimomis, mokymai. Mokymų trukmė – 24 ak. val. Planuojamas mokymų dalyvių skaičius – 980 asmenų.
  • Globos įstaigų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su suaugusiais asmenimis, turinčiais proto, psichikos negalią, bei jų šeimomis, mokymai. Mokymų trukmė – 24 ak. val. Planuojamas mokymų dalyvių skaičius – 820 asmenų.

Šiais mokymais siekiama tobulinti globos įstaigų darbuotojų profesinę kompetenciją, reikalingą kokybiškam bendruomeninių paslaugų teikimui.

Pirmenybė dalyvauti mokymuose teikiama pertvarkai atrinktų įstaigų* darbuotojams.

* Pertvarkai atrinktų globos įstaigų sąrašas patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 „Dėl atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąrašo patvirtinimo“.