Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šakiuose aptarta socialinių paslaugų esama situacija ir ateities perspektyvos

susitikimasŠakių rajono savivaldybės posėdžių salėje Socialinės paramos skyriaus darbuotojos pristatė Socialinių paslaugų plano projektą, kuriame – ne tik šiandieninė situacija, bet ir ateities planai, vizijos bei laukiantys išbandymai, rašo Šakių rajono laikraštis „Draugas“.

Į renginį susirinkusiems socialiniams darbuotojams, socialinių įstaigų vadovams ar atstovams, kai kuriems seniūnams pirmiausiai padalinta medžiaga, kurioje išdėstytas Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esančių socialinių paslaugų teikėjų tinklas. Tenka pastebėti, kad jis gana platus, šiais metais į paslaugų planą bus įtrauktos ir dvi naujos įstaigos. Tai privatūs Gustainiškių grupinio gyvenimo namai bei labdaros ir paramos fondas „Gera dalytis“. Visgi visuomenė sensta, paslaugų poreikis didėja, tad neišvengiamas žvilgsnis į priekį. Apie paslaugų poreikį kalbėjusi Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičūtė pažymėjo, kad numatytas Kukarskės globos namų teikiamų paslaugų gerinimas (valgykla, keltuvas, šildymo rekonstrukcija), taip pat ketinama pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Jurbarko savivaldybe dėl laikinos nakvynės paslaugų.

Kalbėta ir apie poreikį stiprinti krizių centro paslaugas, tai yra pagalbą orientuoti į mamas su vaikais, kad, ištikus krizei, juos būtų galima kartu apgyvendinti. Tiesa, kaip pastebėjo vedėja, Plokščiuose yra „Vilties žiedas“, kurio paslaugos nukreiptos į visą regioną ir nepagalvota, ar, atsiradus poreikiui, mūsų rajono šeima ten sulauktų reikiamos pagalbos.

„Socialinė politika tokia, kad vaikų nereikia atskirti nuo mamų, todėl reikia stengtis šią mintį įgyvendinti“, – sakė L. Pocevičiūtė, vėliau vardinusi ir daugelį numatytų prevencinių priemonių, tarp kurių – dėmesys nepilnoms šeimoms, ankstyvoji priežiūra ir pagalba mamoms, auginančioms vaikus iki vienerių metų, įvairios apklausos, tyrimai, bendradarbiavimas su įstaigomis.

Plane – ir „Niekieno vaikai“ projektas, kurio tikslas teikti emocinę paramą vaikams, likusiems be tėvų ar kitų teisėtų atstovų priežiūros ligoninėse.

Pasak vedėjos, Šakių mieste išlieka ir bendrų paslaugų, tokių kaip dušas ar skalbimas, poreikis. Taip pat didelis dėmesys turi būti sutelktas į slaugą. Net 560 asmenų rajone yra nustatyta nuolatinė slauga, dažnai slaugantieji priversti derinti darbą su slaugymu, tad vedėja įsitikinusi, kad šioje srityje paslaugų spektras turi stiprėti. Ypač reikalingos bei paklausios pagalbos į namus paslaugos. Rajone jas teikia Socialinių paslaugų centras bei Dalios Zaleskienės ambulatorija.

Susitikimo metu pasidžiaugta, jog rajone įsteigta dar viena šeimyna, kuri, įvykdžiusi visus keliamus reikalavimus, priglaus šešis vaikus. Šiuo metu rajone yra du budintys globotojai, aštuoni socialiniai globėjai, nuo sausio yra ruošiami keturi nauji. Taip pat neišvengiamai tenka kalbėti ir apie institucinės globos pertvarką, jau numatyta ir bendruomeninių globos namų statyba Šakiuose.

Visgi svečiuose dalyvavusi Institucinės globos pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičienė, pertvarkos veiksmus nuo gegužės koordinuojanti ir Šakių rajone, atkreipė dėmesį, kad institucinės globos pertvarkoje reikėtų nusimatyti ne tik kryptis, bet ir priemones, tuo labiau, kad jos jau išgrynintos. Žinoma, darbas bei prevencija turėtų būti orientuotas ta kryptimi, kaip sakė viešnia, kad vaikai apskritai nepatektų į institucinę globą.

Viešnios iš Vilkaviškio bandė lyginti savo ir mūsų rajone teikiamas paslaugas bei pastebėjo, kad problemos daugmaž visur panašios. Tiesa, jie neturi šeimynų, tačiau apskritai žmonės gauna gana įvairias paslaugas.

Vicemeras Bernardinas Petras Vainius prisiminė neseniai rajone viešėjusius svečius iš Gruzijos ir jiems užduotą klausimą, o kiek jų rajone yra senelių bei vaikų globos namų. Atsakymas buvo, kad šių įstaigų iš viso nėra, nes tai būtų tautos gėda.

„O kiek moterų, kiek institucijų ir tarnybų dirba Lietuvoj ir mūsų rajone, pridengdamos mūsų tautos gėdą?“ – retorinį pastebėjimą kėlė mero pavaduotojas.

Visą Gintarės Martinaitienės publikaciją „Kas dirbama ir kaip bus dirbama ateity, kad būtų pridengta tautos gėda?“ laikraštyje „Draugas“ kviečiame skaityti: http://www.drg.lt/rajone/17512-kas-dirbama-ir-kaip-bus-dirbama-ateity-kad-butu-pridengta-tautos-geda.