Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PANEVĖŽIO APSKRITIES VTAS SPECIALISTAI: „KUPIŠKIS SUSIDŪRĖ SU IŠŠŪKIU – RAJONE NĖRA NĖ VIENO BUDINČIO GLOBOTOJO“

pertvValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistai inicijavo susitikimą su Kupiškio rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais, švietimo įstaigų socialiniais pedagogais bei kitais specialistais dirbančiais su šeimomis ir vaikais. „Kupiškio rajone iškyla nemažai problemų, kai reikia užtikrinti vaiko teises į saugią aplinką. Tai vienintelis rajonas apskrityje šiandien neturintis budinčių globotojų, trūksta susikalbėjimo tarp institucijų“, – apie susitikimų poreikį sakė Panevėžio apskrities VTAS vedėja Žaneta Ginaitė.

Į Kupiškį atvykę apskrities vaiko teisių apsaugos specialistai akcentavo, kad būtinas visų institucijų bendras ir kryptingas darbas siekiant užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų teikimą vaikui ir šeimai.  „Tikimės, kad Kupiškio rajono socialinių paslaugų centro Globos centras imsis veiksmų, viešinimo programų, kad rajone atsirastų budinčių globotojų. Tam reikia visos bendruomenės pastangų ir nuoseklaus specialistų darbo – motyvuoti žmones priimti likimo skriaudžiamus vaikus į savo šeimą. Jau nuo kitų metų nei vienas vaikas nebus apgyvendinamas vaikų globos namuose, manau, tai iššūkis rajonui“, – susitikime sakė Panevėžio apskrities VTAS vedėja Žaneta Ginaitė ir pažymėjo, kad prieš akis dar du mėnesiai per kuriuos reikia labai rimtai padirbėti, kad Kupiškyje atsirastų žmonių, norinčių ir galinčių dirbti budinčiais globotojais.

Susitikime dalyvavo ne tik seniūnijų socialiniai darbuotojai, švietimo įstaigų socialiniai pedagogai, bet ir kiti su vaikais dirbantys ir jų interesus atstovaujantys specialistai: vaiko gerovės komisijų nariai, atvejo vadybininkai,  policijos pareigūnai. Tad, pabrėžiant budinčių globotojų svarbą, jiems buvo pristatytas gynėjų ir budėtojų darbas, mobiliosios komandos teikiamos paslaugos šeimai.

„Svarbu, kad skirtingose institucijose dirbantys specialistai suprastų kitų darbo specifiką. Visi esame tampriai susiję, o bendras tikslas – saugus vaikas. Todėl, pirmiausia, turi būti užtikrintas tarpinstitucinis susikalbėjimas ir pagarba kolegoms, tuomet bus lengviau ir žmones motyvuoti imtis kilnaus ir visai visuomenei labai svarbaus ir būtino darbo – tapti budinčiais globotojais“, – sakė Ž. Ginaitė.

Panevėžio apskrities VTAS vedėja specialistus paragino sutelkti jėgas budinčių globotojų paieškai, o visais vaiko teisių apsaugos klausimais kreiptis į VTAS darbuotojus. Susirinkusius informavo, kad vaiko teisių gynėjai yra pasiruošę ir dalyvauja tiek tėvų, tiek bendruomenių susirinkimuose ir yra atviri diskusijoms bei konsultacijoms.