Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PARENGTA INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS I ETAPO VERTINIMO ATASKAITA

999Tyrėjai UAB „BGI Consulting“ ir UAB „Contextus“ vertino Institucinės globos pertvarkos I – ąjį etapą, apimant laikotarpį nuo 2014 m. vasario 14 d. iki 2019 m. rugsėjo.

Su vertinimo ataskaitos santrauka kviečiame susipažinti ČIA.

Galutinė vertinimo ataskaita bus pateikta po 2020 m. balandžio 2 d. vyksiančio vertinimo ataskaitos aptarimo – diskusijos. Diskusijoje dalyvauti galite paspaudę Institucinės globos pertvarkos FB profilyje esančią nuorodą: https://www.facebook.com/events/204797534147263/

Tyrimą sudaro 5 dalys. Jo metu buvo atlikta:

  1. Bendruomenines paslaugas gaunančių likusių be tėvų globos vaikų (įskaitant kūdikius) socialinių įgūdžių ir gyvenimo kokybės pokyčio vertinimas. Vertinta daugiau nei pusę metų veikiančių šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos kokybė.
  2. Bendruomenines paslaugas gaunančių asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią socialinių įgūdžių ir gyvenimo kokybės pokyčio vertinimas. Vertinta daugiau nei pusę metų veikiančių grupinio gyvenimo namų ir apsaugoto būsto paslaugos kokybė.
  3. Bendruomenines paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencijos ir motyvacijos vertinimas. Vertinti darbuotojai, perėję dirbti iš institucinės globos į alternatyvias bendruomenines paslaugas: bendruomeninius vaikų globos namus, grupinius gyvenimo namus, apsaugotą būstą.
  4. Veikiančių grupinių gyvenimo namų asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, teikiamų paslaugų efektyvumo vertinimas. Vertintas teikiamų paslaugų efektyvumas sąnaudų ir kokybės kriterijais, pateikti siūlymai dėl šio tipo paslaugų steigimo, organizavimo bei teikimo.
  5. Įvertinta, kaip įgyvendinamas 2014 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-83 patvirtinto „Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano“ strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.