Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PARENGTAS TAURAGĖS REGIONO INVESTICIJŲ PROJEKTAS

Taurags_apskritiesInformuojame, jog jau yra parengtas Institucinės globos pertvarkos II etapo Tauragės regiono investicijų projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Tauragės regione”.

Šiame investicijų projekte nagrinėjamas Adakavo SPN gyventojų bei Tauragės regiono savivaldybių ilgalaikės globos paslaugų laukiančių asmenų su proto ar psichine negalia (diagnozės TLK F20–F29 ir TLK F70–F79) apgyvendinimas bendruomenėse, kuriose tikslinei grupei sukuriamos galimybės naudotis bendruomenei skirtomis bendro naudojimo paslaugomis (tame tarpe dienos užimtumu ar socialinėmis dirbtuvėmis). Taip pat projektu sukuriama/pritaikoma infrastruktūra Tauragės regione specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugoms teikti.

Kviečiame susipažinti su projektu:

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Tauragės regione“, investicijų projektas

Tauragės regiono schema

2020-11-19

Informuojame, kad investicijų projekte „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Tauragės regione“ ištaisyta techninė klaida. Papildyta investicijų projekto 114 psl. esanti lentelė 7.2.4. Projektas bus įgyvendinamas šiose vietovėse Tauragės savivaldybėje, nurodant, kad objektas gali būti steigiamas konkrečiu adresu arba analogiškos apimties objektas kitu adresu  (sklypai Skaudvilėje gali būti ne tik nurodytu adresu, bet ir kitame sklype Skaudvilėje). Tokia alternatyva nuo pat pradžių buvo numatyta investicijų projekto  45 psl. esančioje lentelėje 1.31.Projekto numatomos veiklos.

Dėl šio pakeitimo rodikliai,  lėšų sumos ir skaičiuoklė nesikeičia.

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo valdymo grupė pritarė pakeitimui.

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Tauragės regione“, investicijų projektas

2020-10-27

Patikslintas Tauragės regiono investicinis projektas, numatant, kad vieni iš trijų grupinio gyvenimo namų būtų steigiami ne Jurbarko mieste, o Smalininkų mieste.
Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo valdymo grupė pritarė „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Tauragės regione“ pakeitimams.
Investiciniame projekte lėšos sklypų įsigijimui nebuvo planuojamos (savivaldybės nuosavybė), todėl investicinio projekto lėšos ir rodikliai nesikeičia.

Patikslintas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Tauragės regione“ investicijų projektas

2020-06-23

Informuojame, kad investicinio projekto tekstinėje dalyje buvo techninė klaida dėl gyventojų, kurie apsigyvens naujai steigiamoje infrastruktūroje, skaičiaus. Ankstesniame IP variante buvo nurodyta, kad iš Adakavo SPN apsigyvens 124, o iš savivaldybių 20 asmenų, atnaujintame IP padaryti atitinkami pataisymai t.y. naujai steigiamoje infrastruktūroje iš Adakavo spn apsigyvens 140 ir 4 asmenys iš Tauragės r. savivaldybės. Atsižvelgiant į tai, tekste buvo padaryti atitinkami taisymai. Pateikiamas koreguotas

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Tauragės regione“, investicijų projektas”