Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PASIRAŠYTA „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO NACIONALINIO LYGMENS KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ“ SUTARTIS

IGP-apvalus-spalvotasValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, įgyvendindama Institucinės globos pertvarkos projektą, pasirašė paslaugų sutartį su UAB „Konsultacijos verslui” dėl „Institucinės globos pertvarkos klasterio nacionalinio lygmens konferencijos” organizavimo paslaugų.

Konferencija bus organizuojama 2020 m. kovo – balandžio mėn.

Konferencijos metu dalyviai bus supažindinti su Projekto metu pasiektais rezultatais, bandomųjų socialinių paslaugų (vaikams, likusiems be tėvų globos, ir asmenims, turintiems proto ir ar psichikos negalią, bei jų šeimoms), vykdytų Projekto metu, rezultatais, gerąja patirtimi bei iššūkiais, o taip pat Institucinės globos pertvarkos II etapo tikslais.

Konferencijoje dalyvauti bus kviečiami valstybės, savivaldybių, globos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, socialiai atsakingo verslo ir kitų suinteresuotų institucijų, įstaigų atstovai.

Planuojama, kad konferencijoje dalyvaus ne mažiau kaip 100 dalyvių.