Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PARENGTAS MARIJAMPOLĖS REGIONO INVESTICIJŲ PROJEKTAS

Marijampolės ir Kauno apskričių struktūraInformuojame, jog jau yra parengtas Institucinės globos pertvarkos II etapo Marijampolės regiono investicijų projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Marijampolės regione”.

Šiame investicijų projekte nagrinėjamas Kalvarijos SGN, Didvyžių SGN gyventojų bei Marijampolės regiono savivaldybių ilgalaikės globos paslaugų laukiančių asmenų su proto ar psichine negalia (diagnozės TLK F20-F29 ir TLK F70-F79) apgyvendinimas bendruomenėse, kuriose tikslinei grupei sukuriamos galimybes naudotis bendruomenei skirtomis bendro naudojimo paslaugomis (tame tarpe dienos užimtumu ar socialinėmis dirbtuvėmis). Taip pat projektu sukuriama/pritaikoma infrastruktūra  Marijampolės regione specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugoms teikti.

Kviečiame susipažinti su projektu:

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Marijampolės regione”, investicijų projektas

Marijampolės regiono schema

2020-11-18

Patikslintas Marijampolės regiono investicijų projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Marijampolės regione”: atlikti investicijų projekto tikslinimai, numatant, kad Marijampolės specialieji socialinės globos namai steigs specializuotą slaugos-globos padalinį.

Patikslintas Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Marijampolės regione”, investicijų projektas

Patikslinta Marijampolės regiono schema