Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertvarkant didelius globos namus neįgaliesiems, šeimose globojami neįgalieji nenukentės

Paslaugos bendruomenėje turi būti prieinamos tiek šeimose globojamiems, tiek gyvenantiems šiuo metu didelėse institucijose sunkią psichinę ar protinę negalią turintiems žmonėms. Todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdydama Institucinės globos sistemos pertvarką, laikosi principo, kad kuriamomis ar plėtojamomis paslaugomis galėtų naudotis visi neįgalieji.

„Institucinės globos pertvarka skirta ne vien tam, kad didžiuliai globos namai būtų išskaidyti, bet svarbiausia – kad visiems turintiems negalią žmonėms ir jų šeimos nariams būtų pasiūlytos kokybiškos ir arti jų gyvenamosios vietos esančios paslaugos bendruomenėje,“ – teigia socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė. „Sutinkame, kad šių paslaugų dabar dar trūksta, tačiau glaudžiai bendradarbiaujant su NVO bei savivaldybėmis, jų turi daugėti.“

Nuo 2016 metų išbandomos naujos bendruomeninių paslaugos neįgaliesiems ir jų šeimoms. Pavyzdžiui, laikinas atokvėpis (šeimos namuose ir įstaigoje) iki 30 d.; atvejo vadyba šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius psichinę ar proto negalią; socialinė priežiūra, kai teikiama visapusiška pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki 3 m.; asmeninio asistento paslauga.  Šiais ir ateinančiais metais nauja paslauga – apsaugoto būsto – bus įgyvendinama Tauragės, Utenos, Šiaulių, Vilniaus savivaldybėse.

Jau dabar Lietuvoje veikia apie 150 neįgaliųjų dienos centrų, kuriuos lanko apie 37 tūkst. neįgaliųjų, yra įkurti ir veikia apie 20 savarankiško gyvenimo namų, kuriuose iš dalies savarankiškai gyvena apie 450 neįgaliųjų. Jie gauna realius jų poreikius ir galimybes atitinkančią socialinę pagalbą, – tai reiškia, jiems nebūtina gyventi institucijoje, kur dienos režimas visiems bendras, sunku atsižvelgti į žmonių poreikius ir nuomonę dėl buitinių dalykų. Apie 18 tūkst. neįgaliųjų gauna paslaugas savo namuose.

Šiuo metu pasitelkiant ekspertus, tarp jų ir iš nevyriausybinio sektoriaus, yra rengiamasi teikti kitas paslaugas: apgyvendinimas su pagalba (apsaugotas būstas, grupinio gyvenimo namai, savarankiško gyvenimo namai), įdarbinimas su pagalba, socialinė reabilitacija, dienos užimtumas, socialinės dirbtuvės ir kt.). Atlikus formaliąją dalį, visos šios paslaugos bus išbandomos praktikoje, t.y. sudaromos galimybės gauti šias paslaugas tiek globos įstaigose gyvenantiems žmonėms, tiek ir bendruomenėje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimoms.

SADM-neigaliuju-globos-istaigu-pertvarkos-planas

Iliustracijos paaiškinimas:

Didelės, virš 40 psichinės ar protinės negalios gyventojų turinčios globos įstaigos turi būti skaidomos: pagal savarankiškumo lygį gyventojai persikels gyventi arčiau bendruomenės (į savarankiško gyvenimo namus, apsaugotus būstus, grupinio gyvenimo namus). Jie gaus tokią socialinę priežiūrą, kokia yra būtina atsižvelgiant į jų savarankiškumą.

Labai sunkią negalią turintys gyventojai turėtų persikelti į specialios slaugos ir globos namus, kur visą parą, kaip ir dabar, gautų reikiamą medicininę priežiūrą.

Iš savarankiško gyvenimo namų, apsaugoto būsto, grupinio gyvenimo namų norintys ir galintys gyventojai vyktų į dienos užimtumo centrus, socialines dirbtuves, o kai kurie dirbtų apsaugotoje darbo vietoje.

Lygiai tokios pačios galimybės būtų suteiktos ir tiems neįgaliesiems, kurie šiuo metu globojami namuose. Taip pat planuojama plėtoti laikino atokvėpio paslaugą, kad jų šeimos nariai galėtų trumpam ar ilgesniam laikui patikėti savo prižiūrimą artimąjį slaugos ir globos specialistams.