Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertvarkomų globos įstaigų pertvarkos planų ekspertinis ir metodinis konsultavimas

Šia projekto veikla siekėme užtikrinti ekspertinę konsultacinę pagalbą pertvarkomoms globos įstaigoms, rengiantiems individualius įstaigų pertvarkos planus. Įstaigų pertvarkos planai rengiami siekiant pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų globos įstaigų gyventojams – vaikams, likusiems be tėvų globos, ir asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią bei jų šeimoms. Iš viso parengti 26 individualūs pertvarkomų įstaigų pertvarkos planai.

Rengiant individualius įstaigų pertvarkos planus buvo remiamasi pertvarkomų socialinės globos įstaigų gyventojų poreikių įvertinimo rezultatais ir parengtais individualiais planais bei pertvarkomų socialinės globos įstaigų darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo rezultatais.

Šiuo metu įstaigų planai derinami su steigėjais bei su bendrais regiono poreikiais bei galimybėmis.

Dėkojame už bendradarbiavimą įstaigų darbuotojams, ekspertams, regionų klasterio dalyviams.

Kviečiame pasinaudoti pavyzdinėmis Įstaigos pertvarkos planų bei Pertvarkos planų įgyvendinimo priežiūros bei stebėsenos formomis.

PERTVARKOS PLANŲ ĮGYVENDINIMO KOMPLEKSINĖS PRIEŽIŪROS BEI STEBĖSENOS VYKDYMO APRAŠAS

ĮSTAIGOS PERTVARKOS PLANO FORMA