Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertvarkos klasterio apskrito stalo diskusijoje Tauragės regione aptartos neįgaliųjų srities bandomosios paslaugos

Diskusija_2019 03 29_mazaPenktadienį institucinės globos pertvarkos procesų Tauragės regiono savivaldybėse, taip pat Šilutės ir Šakių rajonuose ekspertės Marijonos Janavičienes kvietimu į pertvarkos klasterio apskrito stalo diskusiją susirinko per 40 dalyvių – šių savivaldybių socialinės paramos skyrių atstovai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, kiti už socialinę sritį atsakingi darbuotojai, socialinės globos ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai, bandomųjų paslaugų žmonėms su negalia teikėjai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

„Į tokio tipo susitikimus renkamės reguliariai, kad nuolat keistumėmės aktualia informacija, aptartume pasiteisinančias pertvarkos projekto paslaugas, ir savivaldybės galėtų nusimatyti bei, pasibaigus pilotinių paslaugų įgyvendinimui, pradėti teikti naujų formų bendruomenines paslaugas pertvarkos tikslinėms grupėms, taip užtikrinant paslaugų tęstinumą“, – sako pertvarkos ekspertė M. Janavičienė.

Šįkart dėmesys sutelktas į žmonėms su negalia teikiamas bandomąsias paslaugas. Dalyviams apskrito stalo diskusijos metu Tauragės regiono ekspertės pristatyta pertvarkos projekto eiga, supažindinta su įgyvendinamomis veiklomis, planuojamais mokymais, parengtais metodinių dokumentų projektais naujų formų bendruomeninėms paslaugoms teikti.

Pranešimą tema „Bendruomeninės paslaugos neįgaliems – alternatyva institucinei globai“ pristatė  neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertė, metodikų rengėja Lina Gulbinė. Pristatyti bandomųjų asmeninio asistento, laikino atokvėpio, įdarbinimo su pagalba bei socialinių dirbtuvių paslaugų metodikų projektai.

Pertvarkos procesų Utenos regione, taip pat Biržų, Kupiškio, Rokiškio rajonuose ekspertas, metodinių dokumentų rengėjas Gytis Baltrūnas pristatė apgyvendinimo paslaugų žmonėms, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, metodinių dokumentų projektus. Pristatymo metu kalbėta apie apsaugoto būsto, grupinio gyvenimo ir savarankiško gyvenimo namų paslaugas, reikalavimus ten dirbantiems specialistams, paslaugų sudėtį. Renginyje dalyvavusių socialinės globos namų atstovai diskutavo dėl reikalavimų grupiniams gyvenimo namams ir apsaugoto būsto paslaugai. Pasak įstaigų atstovų, naujai kuriami grupinio gyvenimo namai neturėtų būti vienodi, pastatai turėtų neišsiskirti iš kitų gyvenamųjų namų.

Teikiamas pilotines apsaugoto būsto paslaugas pristatė Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių  globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis bei atvejo vadybininkė Jurgita Gračiovienė. Pasidalinta ir paslaugos gavėjų vertinimais, kurie džiaugėsi gaunama pagalba:

„Jaučiu, kad tampu drąsesnis, ryžtingesnis. Daugiau reikalų galiu sutvarkyti pats, smagu, kad iškilus įvairiems klausimams yra su kuo pasitarti“. „Esu ramus, nes žinau, kad man visada padės ir patars, palaikys“. „Jaučiuosi labai laimingas, dalyvaudamas šiame projekte. Padidėjo pasitikėjimas savimi, mintys, darbai tapo rimtesni, protingesni. Atsirado santūrumas mano besiblaškančiame elgesyje, atsirado tikslų ir norų, kurių anksčiau nebuvo. Dabar aktyviai dalyvauju bendrijos veikloje. Noriu tokią pagalbą gauti ir toliau“.

Patirtimi teikiant laikino atokvėpio paslaugas įstaigoje, namų aplinką atitinkančioje aplinkoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems žmonėms, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams Marijampolės regione pasidalino Ilguvos socialinių globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Bataitienė. Pasak jos, laikino atokvėpio paslauga įstaigoje yra aktuali ir reikalinga šeimoms, kurios prižiūri proto ir (ar) psichikos negalią turinčius artimuosius. Dalindamasi patirtimi pranešėja įvardino, kad šios paslaugos tikslas – ne tik suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia. Šia paslauga taip pat siekiama įgalinti paslaugos gavėją ir padėti jam įgyti socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių.

Diskusijos metu Šakių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiutė pasidalino patirtimi apie šioje savivaldybėje organizuojamas paslaugas neįgaliesiems bei numatomą paslaugų plėtrą šiai pertvarkos tikslinei grupei. Savivaldybė ketina steigti 5 grupinius gyvenimo namus iš dalies savarankiškiems asmenims bei organizuoti socialinių dirbtuvių veiklą. Todėl, savivaldybės atstovų nuomone, šis susitikimas Tauragėje – labai naudingas ir laiku.

Apibendrinant diskusiją, kiti dalyviai taip pat išsakė pritarimą, kad tokios diskusijos yra labai naudingos. Dalyviai supažindinami su naujausia informacija apie pertvarkos procesų eigą, labai svarbu ir kaip praktiškai vyksta bendruomeninių paslaugų teikimas, taip pat tokių susitikimų metu pasidalijama patirtimi su kolegomis iš kitų rajonų.

Sutarta, kad kito numatomo susitikimo metu bus gvildenamos tėvų globos netekusiems vaikams skirtos – bendruomeninių vaikų globos namų ir palydimosios globos – paslaugos.