Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pertvarkos klasterio dalyvių diskusijų centre – paslaugų finansavimo ir tęstinumo klausimai

Kovo 28 d. Alytuje vyko Institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių regioninė apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo Alytaus regiono savivaldybių, nevyriausybiniu organizacijų, regiono globos įstaigų vadovai, taip pat įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, atstovai, svečių teisėmis atvyko ir Telšių bei Marijampolės regionų atsakingi už pertvarką specialistai.

Alytaus savivaldybės Socialinių paslaugų centras pristatė laikino atokvėpio įstaigoje paslaugą, kuri jau Centre teikiama nuo 2016 m. lapkričio mėn. Susitikimo dalyviai diskutavo apie galimą paslaugos teikimo finansavimą ne iš Pertvarkos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, o iš biudžeto lėšų – regiono savivaldybės šiuo metu aktyviai ieško galimybių šią paslaugą teikti iš savo resursų.

Telšių raj. savivaldybės Socialines paramos skyriaus vadovai supažindino klasterio dalyvius su budinčių globėjų paslaugos modeliu, Lazdijų savivaldybės atstovai ir Alytaus Vaikų globos namų vadovai dalinosi patirtimi, pristatydami socialinių globėjų paslaugų veiklos modelį.

Lazdijų savivaldybės atstovai drauge su Telšių ir Plungės specialistais aptarė socialinių globėjų paslaugos palaikymo modelius.
Visų regionų atstovai diskusijoje ieškojo bendrų idėjų ir efektyviausių jų sprendimo būdų, kaip optimizuoti paslaugų teikimą bendruomenėse, kaip spręsti finansavimo ir paslaugų tęstinumo klausimus.