Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Klasterio dalyviai seminare analizavo komandinio darbo ypatumus pertvarkos kontekste

Kovo 30 d.
Kaune vyko nacionalinio lygmens seminaras „Komandinio darbo modeliuojant kompleksiškai teikiamų bendruomeninių paslaugų sistemą, teoriniai ir praktiniai aspektai“, skirtas Kauno regionui, kuriame dalyvavo įvairių institucijų, vaikų sveikatos priežiūros, socialinių, švietimo ir mokslo, vaikų globos namų ir kt. Kauno regiono įstaigų atstovai.
Mokymų pradžioje dalyviai susipažino, išsakė lūkesčius, mokymų tikslus ir uždavinius.
Aštuonias akademines valandas trukusiame seminare dalyviai mokėsi modeliuoti kompleksiškai teikiamas bendruomenines paslaugas, aiškinosi, kokią įtaką šiame procese turi klasteris, tobulino sprendimų priėmimo, susirinkimų valdymo, derinimo ir konfliktų valdymo įgūdžius.
Įvairių institucijų atstovai dalyvavo individualių ir komandinių praktinių užduočių veikloje, dalinosi pavyzdžiais apie institucinės globos žalą, gilinosi, kaip suvokia pertvarkos ir klasterio tikslus ir uždavinius, apie klasterių veiklą, iššūkius internete ir socialiniuose tinkluose.
Seminare daug dėmesio skirta gerųjų užsienio šalių – Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Austrijos, Bulgarijos, Čekijos – patirčių analizei, diskusijoms, kaip sėkmingai pritaikyti šių šalių patirtį Lietuvoje.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindama Projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, organizuoja teminius nacionalinius ir regioninius seminarus, skirtus didinti institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių bendradarbiavimo ir komandinio darbo kompetenciją. Seminarai padeda institucinės globos pertvarkos klasterio dalyviams gilinti žinias apie pertvarką, suprasti savo, kaip klasterio dalyvio, indėlį vykstančiuose procesuose. Balandžio mėn. tokie seminarai vyks Klaipėdos ir Telšių regionuose, gegužę – Vilniuje, birželį – Marijampolės ir Panevėžio regionų atstovams.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. Lietuvoje vykdoma Institucinės globos pertvarka, kurios metu pereinama nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, ir likusiems be tėvų globos vaikams. Pertvarkos strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.