Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Popiežiaus vizito Lietuvoje metu – dėmesys įtėviams ir globėjams

PopieziusPopiežius Pranciškus Vilniuje ypatingą dėmesį skyrė Lietuvos įtėviams, globėjams ir norintiems jais tapti. Kartu su tokiomis šeimomis ir vaikų globai neabejingais geros valios žmonėmis Popiežius meldėsi Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje.

Popiežiaus Pranciškaus dėmesys įtėviams ir globėjams rodo jo norą priminti tikinčiųjų bendruomenei, kaip svarbu padėti mažiausiems mūsų visuomenės nariams.

Įvaikinus – valstybės išmokos

„Rodos, kiekvienas iš mūsų žinome, kaip svarbu turėti šeimą, kaip gera jaustis joje saugiam ir koks galingas yra šeimos narių ryšys. Deja, klystame – ne kiekvienas tai žino. Ir, kas apmaudžiausia, kad šių jausmų ir emocijų nėra patyrę patys mažiausi – Lietuvos vaikų globos institucijose esantys vaikai laukia galimybės turėti globėjus ar įtėvius,“ – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Pasak ministro, Popiežiaus Pranciškaus malda su vaikus globojančiomis ar įsivaikinusiomis šeimomis, taip pat šeimomis, kurios jau yra pasirengusios priimti į savo širdį šeimos neturintį vaiką, yra vilties dalijimosi gestas. Viltį surasti mylinčius namus slepia kiekvienas vaikas, kuris neturi šeimos.

Padaugėjo besirengiančių įvaikinti arba globoti

Praėjusiais metais globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymuose dalyvavo du kartus daugiau asmenų negu ankstesniais metais: 781 šeima, ketinanti globoti (rūpinti) vaiką, ir 123 šeimos, ketinančios įvaikinti.

Toks įvaikinimui arba globai besirengiančių šeimų aktyvumas ir pastangos socialinę politiką orientuoti į šeimos stiprinimą leidžia tikėti, kad vaikų, gyvenančių Lietuvos vaikų globos institucijose, mažės.

Šių metų pirmo pusmečio pabaigoje į galimų įvaikinti vaikų apskaitą buvo įrašyti 1 344 vaikai, iš jų siūlomi įvaikinti 572 vaikai.

Per šių metų pirmą pusmetį 30 šeimų įvaikino 32 tėvų globos netekusius vaikus – 12 mergaičių ir 20 berniukų. 27 įvaikinti vaikai iki 3 metų, 4 vaikai – 4–6 metų ir 1 vaikas – nuo 10 iki 14 metų amžiaus.

***

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šiuo metu Lietuvoje įvaikintiems ar globojamiems vaikams yra mokamos šios išmokos:

Išmoka įvaikinus vaiką

Įvaikinus vaiką vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos skiriama 304 Eur dydžio išmoka per mėnesį. Ji gali būti mokama nepriklausomai nuo įvaikinto vaiko amžiaus iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai vienas iš įtėvių turi teisę gauti įprastą vaiko priežiūros išmoką, kuri mokama visiems vaikų susilaukusiems ir motinystės socialiniu draudimu draustiems tėvams. Jeigu vaiko priežiūros išmoka yra mažesnė už išmoką įvaikinus vaiką dydį, tuomet mokamas skirtumas.

Vienkartinė išmoka vaikui

Kiekvienam įvaikintam vaikui skiriama 418 Eur dydžio vienkartinė išmoka, neatsižvelgiant į tai,  ar jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta.

Vaiko pinigai

Kiekvienam vaikui, įskaitant ir įvaikintus ar globojamus vaikus, nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (bet ne ilgiau nei sukaks 21 metai), yra mokami 30 Eur dydžio vaiko pinigai.

Išmokos globojant vaiką

Kiekvienam šeimoje globojamam vaikui jo globos ar rūpybos laikotarpiu kas mėnesį mokama 152 Eur dydžio išmoka, o vaiko globėjui ar rūpintojui – 152 Eur globos, rūpybos tikslinis priedas. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ar periodinė išmoka jo išlaikymui, tuomet mokamas skirtumas tarp globos (rūpybos) išmokos ir paminėtų išmokų dydžio.

Globojant – pagalbos pinigai

Kai vaikus globoja šeimos, joms gali būti mokama piniginė išmoka, vadinamieji pagalbos pinigai. Vyriausybė rekomenduoja pagalbos pinigų dydį nustatyti atsižvelgiant į globojamų ar rūpinamų vaikų skaičių ir jų amžių.

Rekomenduojama pagalbos pinigų suma: už vieną vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (bet ne ilgiau nei sukaks 21 metai) − nuo 114 Eur per mėnesį, už 2 vaikus – nuo 190 Eur, už 3 ir daugiau vaikų – nuo 304 Eur.

Už kiekvieną prižiūrimą ar globojamą, rūpinamą vaiką iki 3 metų pagalbos pinigų sumą rekomenduojama didinti papildomai 38 Eur per mėnesį.

Be to, nepasiturinčioms šeimoms su vaikais ir šeimoms, auginančioms 3 ar daugiau vaikų, papildomai mokami vaiko pinigai, kurių dydis priklauso nuo vaiko amžiaus: iki 2 metų – 28,5 Eur, nuo 2 metų 15,2 Eur.

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją