Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pristatomas pertvarkos veiksmų planas

Šiandien, spalio 19 d., vyksta perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinės stebėsenos grupės posėdis.

Posėdžio metu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė–Kasparienė pristato projekto įgyvendinimo eigą, bandomųjų bendruomeninių paslaugų tęstinumo užtikrinimą, kitus aktualius projekto klausimus.

Socialinės darbo ir apsaugos viceministrė Vilma Šilalienė pristato Kelio link Lietuvos be vaikų namų viziją, kertinius sistemos elementus ir  pagrindines darbų kryptis.

Apie tarpinstitucinės globos pertvarkos II etapo infrastruktūros planavimą kalba SADM Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė.

Posėdyje dalyvauja įvairių ministerijų, nevyriausybinių organizacijų, įstaigų atstovai.