Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ŠIANDIEN, GRUODŽIO 3-IĄJĄ, YRA MINIMA TARPTAUTINĖ ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENA

1Šiandien, gruodžio 3-iąją, yra minima Tarptautinė žmonių su negalia diena.

Vienas esminių Institucinės globos pertvarkos projekto tikslų – sudaryti sąlygas proto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims (vaikams ir suaugusiesiems), jų šeimoms gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas. Be to, skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir užtikrinti jos procesų viešumą.

Bendruomeninės paslaugos – tai alternatyvios institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens ar šeimos poreikius.

Bendruomeninių paslaugų tikslas, kad žmones su negalia prižiūrintys ir su tėvystės sunkumais susiduriantys artimieji turėtų daugiau išeičių, pasirinkimo. Įgyvendinant Pertvarką siekiama plėtoti pagalbos šeimai paslaugas, pavyzdžiui, laikino atokvėpio paslaugas, kurios suteiktų galimybę šeimos nariams laikinai pailsėti nuo alinančios savo šeimos narių ar vaikų, kurie turi psichikos arba (ir) proto negalią, priežiūros.

Lietuvoje šiuo metu veikia apie 150 neįgaliųjų dienos centrų, kuriuos lanko apie 37 tūkst. neįgaliųjų, yra įkurti ir veikia 21 savarankiško gyvenimo namai, kuriuose iš dalies savarankiškai gyvena apie 450 neįgaliųjų. Jie gauna tik dalinę, realius jų poreikius ir galimybes atitinkančią socialinę pagalbą. Apie 18 tūkst. neįgaliųjų gauna paslaugas savo namuose. Įgyvendinant Pertvarką, bus siekiama, kad šiomis paslaugomis galėtų naudotis dar daugiau žmonių, kad jos būtų lengvai prieinamos, pasiekiamos ir teikiamos kiekvienam pagal poreikį.

Planuojama vystyti ir daugiau bendruomeninių paslaugų, garantuojančių žmogaus su proto arba (ir) psichikos negalia orų gyvenimą. Dauguma jų jau veikia ir pasiteisino užsienio šalyse. Tai – apsaugotas būstas, apsaugota darbo vieta žmonėms su psichikos ar (ir) proto negalia, socialinės dirbtuvės asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, specializuotas asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, profesinis konsultavimas ir motyvavimas.