Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šiauliečiai išbandė Laikinojo atokvėpio paslaugą

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai prisidėjo prie Pertvarkos projekto įgyvendinimo šiauliečiams suteikdami galimybę išbandyti Laikinojo atokvėpio namuose paslaugą.

Šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ir/ar psichikos negalia, buvo padėta atgauti energiją, jėgas, suteiktos galimybės dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Suorganizavus susitikimą su paslauga besidominčiais asmenimis, reikiamas paslaugos gavėjų skaičius buvo surinktas per valandą.

Globos namai 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu teikė paslaugas Šiaulių regione, 10-čiai proto ir/ar psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams.

Šiaulių miesto savivaldybė prie laikino atokvėpio projekto įgyvendinimo prisidėjo 6600 eurų, kas leido paslaugų gavėjų skaičių padidinti nuo 10 iki 14.

Nuo 2018 metų šita paslauga bus tęsiama. Šiaulių miesto savivaldybės šią iniciatyvą finansuoja 17 000 eurų.

Šios paslaugos išbandymas parodė Šiaulių miesto savivaldybei paslaugos poreikio mastą – žmonės patys pradėjo teirautis apie galimybę gauti šią paslaugą.