Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šiaulių rajono savivaldybėje diskutuota dėl institucibės globos pertvarkos veiksmų plano įgyvendinimo


siauliai-13Savivaldybėje vyko susitikimas dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinimo Šiaulių rajone.Susitikime dalyvavo Savivaldybės vadovai, Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) vedėja Aldona  Laukienė, Regioninio lygmens Pertvarkos procesų ekspertė Šiaulių regione Eglė Jurkutė, Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė  Audronė Kardašienė, Kuršėnų vaikų globos namų direktorius Feliksas Rudzinskas, Kuršėnų vaikų globos namų socialinė pedagogė, Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) ekspertė Jolanta Mankuvienė, Savivaldybės tarybos Sveikatos ir  socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų nariai, seniūnai, seniūnijų socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, Švietimo skyriaus, Socialinės paramos skyriaus, Socialinių paslaugų centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos  (PPT), Visuomenės sveikatos biuro  atstovai ir šeimynų dalyviai.

VTAS vedėja A. Laukienė supažindino su savivaldybėje organizuojamu darbu (ypač prevenciniu) su šeima, siekiant, kad vaikai nepatektų į globos įstaigas. Pažymėjo, kad vykdomi pozityvios tėvystės mokymai socialinės rizikos šeimoms. Mokymus vykdo PPT psichologas kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir seniūnijos socialiniu darbuotoju darbui su socialinės rizikos šeimomis. Rajone veikia 5 vaikų dienos centrai, yra 3 šeimynos, kuriose šiuo metu yra po 11 vaikų. Per 2016 m. 4 tėvų globos netekę vaikai yra įvaikinti

siauliai-12

Daugiau skaitykite:

https://www.siauliuraj.lt/lit/DISKUTUOTA-DEL-INSTITUCINES-GLOBOS-PERTVARKOS-VEIKSMU-PLANO-IGYVENDINIMO-SIAULIU-RAJONE/7735