Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Socialiniai globėjai – alternatyva institucinei vaikų globai

Comp-333_thumb1[1]Daugiau nei  9 tūkst. vaikų yra netekę tėvų globos,  iš kurių net 3262 vaikai auga globos institucijose. Siekiant sumažinti skaičių vaikų, patiriančių skaudžius išgyvenimus ir patenkančių į institucinę globą, yra numatyta įteisinti socialinio globėjo institutą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindama projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje”  uždavinį – parengti vaikams bei jų šeimoms skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę, Centrinės informacinės viešųjų pirkimų sistemos tinklapyje paskelbė techninių specifikacijų projektą socialinių globėjų paslaugoms teikti  http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=316215. Techninės specifikacijos projektą galima rasti ir interneto svetainėje www.pertvarka.lt, skydelyje Veikla/Viešieji pirkimai.

Socialiniai globėjai – tai asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus bei konsultavimo kursus, pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų, netekusių tėvų globos. Šeimos pagrindais grindžiamos paslaugos yra pranašesnės nei stacionarios globos paslaugos – jos užtikrina kokybišką ir tinkamą vaiko vystymąsi.

Daugiau informacijos apie institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą tinklapyje www.pertvarka.lt