Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šiaulių regiono klasterio dalyviai: vykdant pertvarką labai svarbu bendradarbiauti

klasteris-siauliuose-1Lapkričio 3 d. Šiaulių vaikų globos namuose vyko Šiaulių regiono Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo apskrito stalo diskusija.

Diskusijoje dalyvavo regiono savivaldybių, pertvarkomų įstaigų vadovai, nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės,  sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo įstaigų atstovai, GIMK specialistai, politikai, globos įstaigų vadovai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties, Šeimos ir bendruomenės departamentų vadovai, projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” pertvarkos procesų ekspertai.

Pertvarkos procesų ekspertė Šiaulių regionui Eglė Jurkutė pristatė pertvarkos projektą, šiuo metu vykstančias veiklas, klasterio kūrimo tikslus, pasidalino iš vizitų po savivaldybes surinkta informacija.

Diskusijoje dalyvavę regiono įvairių globos įstaigų vadovai pristatė  teikiamas sveikatos, ugdymo ir socialinės globos paslaugas, naujai atsidariusių skyrių veiklas.

VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimo Socialinių Paslaugų Šeimai vadovas Rimvydas Augutavičius apibendrino SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos veiklą, darbo organizavimo principus, pasidalino ilgamete patirtimi teikiant pagalbą socialinės rizikos šeimoms ir augantiems jose vaikams.

klasteris-siauliuose-2Daugelio regiono globos, sveikatos, švietimo įstaigų vadovai pabrėžė, kad itin svarbi ir būtina „atvejo vadybos“ paslauga tiek rizikos šeimoms, tiek vaikams, augantiems jose, tiek ir psichikos ir (ar) proto negalią turintiems asmenims.

Diskusijos eigoje buvo įvardinta itin opi rajono problema – profesionalių psichologų trūkumas. Pasak susirinkusių, mokyklos yra pirmoji institucija, kur anksčiausiai pastebimos šeimos problemos, bet tolesnį darbą su jomis ir vaikais ypač apsunkina šių specialistų etatų stygius.

Klasterio kūrimo diskusijoje dalyvavę 34 Šiaulių regiono įvairių institucijų atstovai priėjo prie išvados, kad  reikia kurti bendrą regiono strategiją, būtina keisti požiūrį į tarpinstitucinį bendradarbiavimą –  tai yra glaudžiai bendradarbiauti visose socialinio gyvenimo srityse.