Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šiauliuose regiono savivaldos, NVO, globos įstaigų atstovams pristatyta pertvarkos eiga ir tolesni planai

SiauliaiSeptynių Šiaulių regiono savivaldybių administracijų darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų (NVO) sektoriaus atstovams bei socialinės globos įstaigų vadovams pristatyta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos institucinės globos pertvarkos eiga bei planuojami veiksmai Šiaulių regione.

Tarp Lietuvoje pertvarkai atrinktų 11 stacionarių socialinės globos įstaigų dvi yra įsikūrusios Šiaulių regione – tai Ventos socialinės globos namai bei Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“, kuriuose teikiama globa proto ir (ar) psichikos sutrikimų turintiems vaikams bei suaugusiems asmenims.

Susitikimo Šiaulių miesto savivaldybėje metu ministerijos vyriausioji patarėja socialinės paramos klausimais Violeta Toleikienė pristatė pranešimą „Institucinės globos pertvarka Šiaulių regiono kontekste“, kuriuo buvo apžvelgta minėtų pertvarkomų įstaigų situacija: gyventojų skaičius, teikiamos paslaugos, gyventojų paslaugų finansavimo šaltiniai, darbuotojų pasirengimas naujų formų paslaugų teikimui, gyventojų pasiskirstymas pagal savivaldybes.

Pasidžiaugta, kad šios įstaigos jau pradėjusios teikti grupinio gyvenimo namų paslaugas, kur aiškiai galima suprasti skirtumus tarp šios ir institucinės globos namų paslaugos. Ventos socialinės globos namai yra įkūrę 3 grupinio gyvenimo namai, kuriuose gyvena 4 vaikai ir 20 suaugusiųjų, o vaikų globos namai „Šaltinis“ paslaugas teikia dviejuose grupinio gyvenimo namuose, juose gyvena 12 vaikų.

Savivaldybių atstovus ypač sudomino informacija apie apgyvendinimo bendruomenėje vietų poreikį regionuose, kurioje įvardinta, kad Šiaulių regionui reikalinga bent 501 bendruomeninės globos vieta, o tai sudaro apie 46-53 infrastruktūros objektus.

Į susirinkusiųjų klausimus dėl savivaldybių bendradarbiavimo su rajonuose įsikūrusiais NVO sektoriaus atstovais atsakė Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Asta Kandratavičienė, situaciją dėl pertvarkomų Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namų situacijos ir pretendavimo į įstaigoms pertvarkai skiriamas lėšas komentavo Nacionalinio lygmens pertvarkos procesų ekspertas Gedas Batulevičius.

Svarbu paminėti, kad be dviejų į pertvarkos procesus įtrauktų įstaigų Šiaulių regione yra dar treji ministerijos pavaldumo  socialinės globos namai: Linkuvos socialinės globos namai (287 vietų), Jurdaičių socialinės globos namai (283 vietų) ir Aukštelkės socialinės globos namai (230 vietų, iš jų 30 vietų – grupinio gyvenimo namų padalinyje), kurių ateityje laukia atitinkami pokyčiai.

Iki spalio vidurio savivaldybių prašoma numatyti planuojamas socialinių paslaugų rūšis ir apimtis, siūlomus infrastruktūros objektus, preliminarų lėšų poreikį, galimus plėtros projektų vykdytojus ir partnerius.