Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šilalės rajono savivaldybėje – gausus būrys institucinės globos pertvarkos ekspertų

Rugpjūčio 7 d.,  Tauragės, Klaipėdos, Telšių regiono bei Pasvalio ir Šakių r. savivaldybių administracijų ir įstaigų atstovų susirinko Šilalės r. savivaldybėje aptarti institucinės globos pertvarkos eigą bei kylančius klausimus. Susitikime taip pat dalyvavo Šilalės r. savivaldybės meras J. Gudauskas, mero pavaduotojas V. Jacevičius, administracijos direktoriaus pavaduoja V. Macienė, pertvarkos projekto vadovas G. Batulevičius, vaiko ir šeimos gerovės ekspertė J. Dagienė, regioninio lygmens ekspertės Ž. Jurgutienė, M. Janavičienė.

Viena iš pagrindinių susitikimo temų buvo palydimosios globos paslaugos 17-24 metų jaunuoliams, augantiems/augusiems vaikų globos institucijose, šeimose, patiriančiose įvairias rizikas, krizes, rūpintojų šeimose ar šeimynose, aptarimas.

Institucinės globos pertvarkos projekto vadovas Gedas Batulevičius susirinkusiems regionų pertvarkos dalyviams pristatė šios paslaugos turinį bei reikalavimus. Pranešėjas kalbėjo, kad dažnai jaunuoliai, išėję iš institucinių globos namų ar šeimų, patiriančių įvairias rizikas, dažnai stokoja savarankiškumo įgūdžių, socialinių, vertybinių bei profesinio orientavimosi įgūdžių, ir nėra pakankamai pasirengę naujam gyvenimui, ir tai tampa jų socialinės atskirties priežastimi. Globos įstaigose ir krizes patiriančiose šeimose vis dar menkos sąlygos įgyti buitinių įgūdžių, kokybiškai plėtoti socialinius ryšius už globos namų ar šeimos ribų ir socialiai funkcionuoti visuomeniniame gyvenime. Todėl palydėjimo, palaikymo procesas, kuris ir numatytas šių paslaugų aprašuose turėtų trukti ne vienerius metus.

Sulaukta nemažai pertvarkos dalyvių klausimų dėl paskelbto viešųjų pirkimų konkurso palydimajai globai teikti regionų savivaldybėse. Į šiuos ir kitus su pertvarka susijusius klausimus susirinkusiems dalyviams atsakė  pertvarkos procesų ekspertų komandos nariai.

Regiono pertvarkos dalyviai noriai dalijosi patirtimi kaip jiems sekasi dalyvauti pertvarkos procesuose, diskutavo apie galimybes kartu dalyvauti paskelbtame viešųjų pirkimų konkurse, kad šią paslaugą galėtų išbandyti kuo daugiau savivaldybių. Pasak susitikimą organizavusių Klaipėdos ir Tauragės regiono eksperčių Ž. Jurgutienės ir M. Janavičienės, tokio pobūdžio susitikimai pertvarkos dalyviams naudingi ne tik dėl naujos informacijos, išgirstama su kokiais iššūkiais susiduria kitų regionų kolegos, pasidalijama patirtimi kaip spręsti iškylančias problemas, ko vertėtų pasimokyti iš kitų kolegų.