Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Startavo mokymai globėjų ir įtėvių mokymo bei konsultavimo specialistams, kurie dirbs su globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais

Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistams (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotiems asmenims) prasidėjo mokymai, skirti pasirengti darbui su globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais pagal naują,  birželio 1 d. patvirtintą, Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą.

Šie mokymai skirti tarnybos atestuotiems asmenims, jau vykdantiems  mokymus būsimiems globėjams ir įtėviams, tobulinti kvalifikaciją pagal naująją GIMK programą.  Specialistai, baigę mokymus, įgis reikiamų žinių ir įgūdžių, kaip rengti vaiko globos paslaugas teikiančius profesionalus, t.y.  budinčius globotojus, socialinius globėjus ir  bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojus.

Budintis globotojas – tai asmuo prižiūrintis vaiką savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrinantis jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepiantis vaiko poreikius ir suteikiantis kasdienę priežiūrą.

Šių žmonių veikla be galo svarbi ir prasminga – paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos šeimoje, geriausia, kad jis patektų į šeimą, galinčią suteikti jam rūpestį ir šilumą, taip patiriant kuo mažesnį stresą, kol jo šeimai bus suteikta pagalba ir bus saugu į ją grįžti. Tai gali būti vaiko giminaičiai, jam emociškai artimi žmonės (pavyzdžiui, krikštatėviai). Didelė paspirtis – budintys globotojai, kurie nors ir nėra susiję su vaiku emociniais ryšiais, yra pasirengę, tai yra įgiję specialių žinių, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą. Norintys tapti budinčiais globotojais, kviečiami kreiptis į savo gyvenamosios teritorijos savivaldybę.

Per rugpjūtį ir rugsėjį darbui su globėjais  (rūpintojais) įtėviais, budinčiais globotojais, socialiniais globėjais, šeimynų dalyviais ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais iš viso bus apmokyti 225 asmenys. Mokymus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje veda Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos GIMK mokytojai.

Mokymai organizuojami (atskirose grupėse) tiek jau Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotiems asmenis, tiek specialistams, siekiantiesiems įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir vertinimą.

Mokymai vykdomi pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, kurią sudaro: Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, Specializuota asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa bei Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.

Mokymai organizuojami ES projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ lėšomis.