Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAI DALYVAVO MOKYMUOSE, KURIUOSE ĮGYTOS ŽINIOS PADĖS KOKYBIŠKIAU DIRBTI SU AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIAIS VAIKAIS

aw-creative-7fF0iei80AQ-unsplashĮgyvendinant Institucinės globos pertvarkos projektą, 2020 m. vasario – gegužės mėnesiais vyko mokymai tema „Elgesio korekcijos metodų taikymas dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“ socialinę globą teikiančių įstaigų darbuotojams, dirbantiems su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų ar jo bruožų.

Mokymų programos tikslas – tobulinti ilgalaikę socialinę globą teikiančių įstaigų darbuotojų, dirbančių su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų ar jo bruožų, profesinę kompetenciją, supažindinti su autizmo spektro sutrikimo ypatumais bei stiprinti šių darbuotojų gebėjimą tinkamai taikyti elgesio korekcijos metodus.

Mokymai surengti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Juose dalyvavo 66 asmenys.

Mokymų metu jų dalyviams pristatyti ankstyvojo amžiaus vaikų autizmo ypatumai, jų įtaka komunikacinių bei kognityvinių vaiko gebėjimų vystymuisi; apžvelgti vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, elgesio korekcijos metodai: sensorinė integracija, taikomosios elgesio analizės metodikos pagrindiniai principai ir jų taikymas (ABA), alternatyvios komunikacijos priemonių naudojimas ir pritaikymas ugdymo procese.

Mokymuose nagrinėtos ir šios temos;

  • Aplinkos pritaikymas: žaislai, priemonės, saugios aplinkos sukūrimas vaikams su autizmo spektro sutrikimais.
  • Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų ar jo bruožų emocinio, socialinio kontakto su aplinka stiprinimas. Dešimt prašymų paklusnumo programa.
  • TEACCH metodikos pagrindiniai principai ir jų taikymas.
  • Specialiųjų ugdymo priemonių pristatymas: 1) Numicon programos pristatymas ir metodų demonstravimas 2) autizmo spektro sutrikimų ar jo bruožų turinčių vaikų fizinio aktyvumo ugdymo programa ir jos įgyvendinimo metodai 3) Interaktyvios ugdymo priemonės.
  • Darbas su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų ar jo bruožų, šeima. Šeimos poreikių nustatymas. Pagalbos tinklo pristatymas.

 

Taip pat aptarti gerosios praktikos socialinės globos įstaigose pavyzdžiai.

Įgytos dalyvių žinios ir gebėjimai buvo įtvirtinami praktinių užduočių metu. Taikyti praktinio darbo metodai, tokie kaip situacijų analizė, medžiagos analizė (taip pat ir video medžiagos analizė); darbas grupėse, individualus darbas, darbas porose, diskusija, praktinis metodų demonstravimas, savarankiškas darbas, refleksija ir kt. 70 proc. mokymų laiko buvo skiriama praktiniam darbui.

Daugiau kaip 90 procentų mokymų dalyvių mokymų kokybę ir turinio informatyvumą, teorinės ir praktinės dalies santykį, mokymų metu gautos informacijos naudingumą įvertino gerai arba labai gerai.