Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Socialinės reabilitacijos paslaugos: laukiame Jūsų pastabų

classroomInstitucinės globos pertvarkos ekspertai parengė Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia teikimo tvarkos aprašo projektą. Kviečiame susipažinti ir teikti savo pastebėjimus, kuriems aspektams pritariate, o kuriuos siūlytumėte tobulinti. Jūsų nuomonių laukiame diskusijų forume. Norint diskutuoti forume, pirmiausia kviečiame užsiregistruoti.

Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia teikimo tvarkos aprašo projektas

Dar 2010 metais edukologijos mokslų daktarė Vida Gudžinskienė ir Klaipėdos bei Telšių regionų institucinės globos pertvakos procesų ekspertė Živilė Jurgutienė straipsnyje „Neįgaliųjų socialinės integracijos teisinis reglamentavimas“ rašė, kad Lietuvoje ir pasaulyje neįgaliųjų izoliavimo priežastimi ilgą laiką buvo laikomas vienoks ar kitoks asmens sutrikimas, o visa socialinė integracija apsiribojo gydymu arba korekciniu ugdymu.

Dabar galima tik pasidžiaugti, kad požiūris keičiasi, o mintis, kad socialinė integracija, reabilitacija bus veiksminga tik tada, kai į neįgaliuosius žvelgsime ne kaip į trūkumą, skirtumą, o kaip į panašų, geresnį, unikalų asmenį, tampa vis priimtinesnė.

„Reikėtų paminėti ir tai, kad džiaugtis galime dar ne dėl visų neįgaliųjų. Vis dar susiduriame su nepagrįstu proto ir (ar) psichikos negalios stigmatizavimu. Nepalankus, kartais ignoruojantis požiūris, iššauktas nežinojimo, apsunkina galimybes šiems asmenims gyventi pilnavertį gyvenimą“, – pastebi institucinės globos pertvarkos neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertė Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė.

Dėl to parengtas Socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia teikimo tvarkos aprašo projektas. Šių paslaugų tikslas yra užtikrinti asmens optimalaus savarankiškumo lygį, kad jis galėtų gyventi, mokytis ir dirbti bendruomenėje su kuo mažesne specialistų pagalba. Visos paslaugos nukreiptos į savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų naudotis bendruomeninėmis paslaugomis suformavimą ar atstatymą bei pagalbą apsisprendžiant dėl profesinės ar užimtumo veiklos.