Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Socialinių globėjų veikla – kilnus ir atsakingas darbas

Utenos šeim0s ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė pristatė bandomąsias paslaugas – socialinių globėjų veiklą: „Džiugu yra tai, kad visuomenės požiūris į socialinių globėjų veiklą yra teigiamas. Tokios veiklos pasirinkimu yra patenkinti socialinių globėjų artimieji, draugai, kaimynai. Pastarųjų negąsdina mintis, kad už tvoros gyvena šeima, kurioje auga vaikai, netekę tėvų globos. Kaimynai skatina savo vaikus žaisti kartu su globojamais kaimynų vaikais, siūlosi savo pagalbą , patarimus.

Socialiniai globėjai džiaugiasi, kad jie gauna palaikymą ir iš vaikų lankomų ugdymo įstaigų personalo. Vaikų darželių, mokyklų auklėtojos pataria jiems kaip geriau reaguoti į vaikų vienokį ar kitokį elgesį.

Patirtis rodo, kad socialiniams globėjams yra naudinga ir reikalinga „atokvėpio“ paslauga. Yra sudėtinga ir sunku, kai į socialinių globėjų šeimą patenka naujagimis. Tuomet socialiniams globėjams reikalinga ypatinga psichologų, medicinos darbuotojų pagalba ir palaikymas, o esant galimybei ir laikinas „atokvėpis”.

Socialiniai globėjai – tai asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus bei konsultavimo kursus, pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir/ar seserys), netekusių tėvų globos. Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaiką į šeimą, šiais vaikais socialinis globėjas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į savo šeimą arba, jei biologinėje šeimoje sunkumų išspręsti nepavyks, jiems bus siekiama surasti globėjų/įtėvių šeimą. Socialinio globėjo namuose gali būti apgyvendinti vaikai nuo 0 iki 18 metų.

Visas pranešimas: Socialiniai globėjai Diana Deveikienė