Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Socialinių globėjų veiklos perspektyvos Kupiškio rajono savivaldybėje

susitkimas-4Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindama projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, siekia įtvirtinti naują, profesionalaus socialinio globėjo institutą – kad vaikas atskyrimo nuo tėvų atveju patirtų kuo mažesnę žalą, kad laikiną jo globą galima būtų patikėti socialiniam globėjui. Todėl vienas iš svarbiausių ir pagrindinių veiklų yra gyventojų motyvacijos tapti globėjais ar įvaikintojais didinimas.

Apie situaciją Kupiškio rajono savivaldybėje, socialinių globėjų paruošimą, jų atsiradimo perspektyvas, diskutuota vykusiame susitikime su savivaldybės vadovais, specialistais, socialines paslaugas administruojančiais darbuotojais bei šias paslaugas teikiančių įstaigų atstovais. Siekiant užtikrinti socialinių globėjų veiklą, jų paslaugos turėtų būti suteiktos visuose Lietuvos regionuose.  

Panevėžio regione yra 10 socialinių globėjų. Pertvarkos procesų ekspertė Panevėžio regionui Dalė Natanienė pateikė bendrą informaciją ir reikalavimus dėl bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo, taip pat apžvelgė Institucinės globos pertvarkos eigą, įgyvendintas veiklas.

Susitikimo dalyviai pasidalino savo pastebėjimais, įžvalgomis apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus. Jų nuomone, vykstant vaikų globos namų pertvarkai Kupiškio rajono savivaldybėje ir ne tik joje, globėjų ir įtėvių trūksta ne tik paaugliams, vaikams su specialiaisiais poreikiais ar negalia, bet ir jaunesnio amžiaus vaikams.

susitikimas2

Pasak specialistų, tai dažniausiai susiję su baimėmis, kad vaiko auklėjimo ar ugdymo procese atsiras sunkumų, su kuriais globėjai ar įtėviai nesugebės tinkamai susitvarkyti. Šeimos, kurioms pavedama globoti vaikus, turi būti kruopščiai atrinktos. Negalima leisti, kad savo tikrųjų tėvų dėl kokių nors priežasčių netekęs globotinis it daiktas “keliautų iš rankų į rankas” ir kiekvieną kartą patirtų stresą. Jei naujieji globėjai, pasiimdami vaiką,  tik tenkins savo ambicijas ir poreikius, tokioje aplinkoje augti jam  nebus gerai. Todėl socialiniais globėjais turėtų  tapti tik labai motyvuoti žmonės, siekiantys ne  ne finansinės naudos, o puoselėjantys vidines vertybes.

Šiuo metu Kupiškio rajone  globėjais ir įvaikintojais dažniausiai tampa artimi giminaičiai. Kupiškio socialinių paslaugų centre dirbančios atestuotos socialinės darbuotojos Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių parengimui pagal GIMK programą veda mokymus, ieško naujų globėjų bei dalijasi gerąja patirtimi,  veiklos  perspektyvomis.